Grad Pula do 15. prosinca zaprima prijedloge kandidata za javna priznanja Grada Pule

Odbor za dodjelu nagrada Grada Pule poziva sve građane s prebivalištem u Gradu Puli i pravne osobe sa sjedištem u Gradu Puli da do utorka, 15. prosinca 2020. godine dostave prijedloge kandidata za koje smatraju da su zaslužili javna priznanja Grada Pule, koja će se tradicionalno dodijeliti u 2021. godini.

Nagrada Grada Pule dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim višegodišnjim radom i posebnim uspjesima u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, tjelesne i tehničke kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite čovjekova okoliša ili u pružanju humanitarne i druge pomoći, dali značajan doprinos razvitku i ugledu Grada Pule.

Grb Grada Pule dodjeljuje se pojedincima za postignute izvanredne rezultate i osobite uspjehe koje su ostvarili u 2020. godini, dok se Povelja Grada Pule dodjeljuje pravnim osobama, trgovačkim društvima, ustanovama ili udrugama za izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu.

Povelja „Počasni građanin Grada Pule“ dodjeljuje se kao posebna počast pojedincima koji nisu stanovnici Pule, ali su svojim osobnim doprinosom zadužili Grad Pulu i njegove građane, značajno pomažući napredak i razvoj Grada Pule te suradnju s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu.

Dodjela najviših gradskih javnih priznanja tradicionalno se održava 5. svibnja na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Pule.

Prijedlozi se podnose do 15. prosinca 2020. godine i to na adresu: GRAD PULA-POLA, Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja 52100 PULA, Forum 1.

Prijedlog kandidata mora biti potpisan od predlagatelja, obrazložen i po mogućnosti popraćen dokumentacijom kojom se dokazuju navodi iz prijedloga i obrazloženja.