Grad Pula objavio natječaj za gradske stipendije

Grad Pula objavio je natječaj za dodjelu gradskih  stipendija za akademsku godinu 2020./2021. koji je otvoren do 26. studenog ove godine. Na natječaj se mogu prijaviti redovni studenti, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području grada Pule.

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju studenti koji prvi put upisuju akademsku godinu te su u prethodnom školovanju ostvarili prosjek ocjena kako slijedi: za studente prve godine studija najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi i najmanje 4,0 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi ako je upisan na studij za zvanje koje je određeno kao deficitarno. Za studente druge i treće godine nužan je prosjek od najmanje 4,0 na prethodnoj akademskoj godini i najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je Natječajem određeno kao deficitarno. Za studente na diplomskom studiju potreban je prosjek od najmanje 4,0 na prethodnoj godini studija, odnosno zadnjoj godini preddiplomskog studija i najmanje 3,5 na prethodnoj godini za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Natječajem su navedena deficitarna zvanja koja su dobivena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, a ona su: doktor medicine, magistar edukacije informatike, magistar edukacije matematike, magistar edukacije geografije, magistar edukacije fizike, magistar edukacije kemije, magistar ing. elektrotehnike, magistar ing. građevine, magistar edukacije njemačkog jezika i književnosti, magistar edukacijske rehabilitacije, magistar edukacije biologije, magistar socijalnog rada i magistar socijalne politike, magistar logopedije, magistar edukacije engleskog jezika i književnosti, doktor dentalne medicine, magistar farmacije, prvostupnik sestrinstva,  prvostupnik fizioterapije i stručni prvostupnik predškolskog odgoja.

Prema Pravilniku za dodjelu stipendija, studenti koji su položili sve ispite iz prethodne godine studija boduju se s dodatna tri boda. Dodatna dva boda predviđena su za studente koji su u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini najmanje 30 sati volontirali u ustanovama i udrugama civilnog društva u gradu Puli, a koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro. Isto tako, dodatni bodovi dodjeljuju se za uspjehe na natjecanjima državnog i međudržavnog značaja iz područja znanja, sporta i umjetnosti.

Zahtjev, zajedno s popratnom dokumentacijom, potrebno je dostaviti poštom na adresu Upravnog odjela za društvene djelatnosti (Pula, Sergijevaca 2) ili neposredno predajom u Pisarnici Grada (Stara Tržnica 1, 52100 Pula) ili na e-mail pisarnica@pula.hr.

Prijedlog liste za dodjelu stipendija objavit će se 14. prosinca 2020. godine na službenim web stranicama Grada Pule i Oglasnoj ploči Pisarnice Grada Pule. Podnositelji zahtjeva imaju pravo dostaviti Prigovor u roku od pet dana od dana objave Prijedloga liste Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Odsjeku za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu.

Cjeloviti tekst Natječaja za dodjelu stipendija nalazi se na službenim web stranicama Grada Pule (www.pula.hr) u rubrici Aktualno.