Privremena regulacija prometa na odvojku Medulinske ceste

 
Radi dovršetka izgradnje niskonaponskog priključaka za stambenu građevinu na odvojku Medulinske ceste kod k.br. 29E, trgovačkom društvu HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula odobren je produžetak vremenskog razdoblja za izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa u vremenskom periodu od 9. do 11. studenog 2020. godine.  

Radove će izvoditi trgovačko društvo Zanitel d.o.o. Pula.

Mole se građani za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremenih regulacija prometa.