Grad Vodnjan-Dignano dodjeljuje novčane potpore za razvoj poduzetništva

Dana 10. studenog 2020. godine raspisan je Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Grada Vodnjan-Dignano u 2020. godini.

 

Grad Vodnjan-Dignano dodjeljuje bespovratne novčane potpore za slijedeće namjene:

 

  1. Potpore novoosnovanim tvrtkama za poduzetništvo
  2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata
  3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
  4. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete
  5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
  6. Potpore uslijed epidemije koronavirusa covid-19 i to:
  7. potpora za podmirenje troškova zakupa poslovnog prostora
  8. potpora za podmirenje režijskih troškova
  9. potpora za nabavu dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme
  10. potpora ugostiteljskim objektima za nabavu ili najam vanjskih grijalica

 

Kompletan tekst Javnog poziva sa detaljnim opisom i uvjetima svake mjere pojedinačno te potrebnim dokumentima koje je poduzetnik dužan dostaviti  objavljen je na službenoj stranici  www.vodnjan.hr i na oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano. Prijave na ovaj Javni poziv moguće je dostaviti do 15. prosinca 2020. godine. Sve informacije moguće je dobiti putem telefona na broj 512-453.