Osvjetljenje bedema uz Carrarinu ulicu te rekonstrukcija javne rasvjete Ulice sv. Ivana i Carrarine ulice

S ciljem adekvatnog osvjetljenja gradskih bedema uz Carrarinu i rekonstrukcije postojeće rasvjete u Ulici sv. Ivana kao i u samoj Carrarinoj ulici, a koji lokalitet se nalazi unutar zaštićene kulturno – povijesne urbanističke cjeline Pula, upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Grad Pula proveo je postupak te sklopio Okvirni sporazum sa izvođačem radova – pulskim društvom Vintijan d.o.o. za izvođenje predmetnih radova vrijednih gotovo 1,4 milijuna kuna s uključenim PDV-om.

S radovima se planira započeti tijekom sljedećeg tjedna a istome prethodi priprema lokacije u koje aktivnosti spada i orezivanje Pittosporuma u Carrarinoj ulici. Kao inicijalni radovi izvesti će se orezivanje krošnji tri veća grma Pittosporuma kako bi se omogućilo izvođenje radova uz minimalna oštećenja biljaka. Naime uslijed ograničenih prostornih mogućnosti zbog korijenja postojećih stabala i grmova te mogućih arheoloških nalaza, većina radova će se izvoditi uglavnom manjim strojevima ili ručno. Samim orezivanjem će se minimalizirati mogućnost oštećenja bočnih grana. Radove orezivanje izvršit će Pula Herculanea d.o.o..

Po okončanju istih planirano je započeti s izgradnjom i rekonstrukcijom javne rasvjete na način da se postojeća javna rasvjeta, izvedena rasvjetnim stupovima sa visokotlačnim natrijevim žaruljama NaVT, ukloni i zamijeni novim stupovima visine 10m sa energetski učinkovitijim LED svjetiljkama. Projektom, prema proračunu rasvjete, postavit će se ukupno 13 rasvjetnih mjesta na stupove visine 10m, te 2 rasvjetna mjesta sa po jednom svjetiljkom i stupom 12m te dva rasvjetna mjesta sa reflektorima na fasadi. Ugraditi će se kvalitetna rasvjetna tijela s LED svjetiljkom snage sa cestovnom optikom čime će se postići bolja osvijetljenost prometnih površina uz manju potrošnju energije i smanjenje bliještanja. Veći broj stupova postavit će se na već postojećim pozicijama stupova javne rasvjete koji se uklanjaju.

S obzirom na zonu zahvata svi će se radovi odvijati uz stalni arheološki nadzor, te ostale uvjete propisane od strane nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli.

Rok izvođenja je 75 radnih dana, međutim ovisit će o stanju na terenu, odnosno eventualnim arheološkim istraživanjima.