Izgradnja priključka na javni sustav sanitarne odvodnje u Ulici Selo

 
Trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Ulice Selo za potrebe izgradnje priključka na javni sustav sanitarne odvodnje postojeće stambene građevine. Temeljem odobrenja društvo Pragrande d.o.o. radove  planira izvodi u razdoblju od 16. do 21. studenog 2020. godine.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije.