GRAD VODNJAN-DIGNANO UVEO SUSTAV E-NOVOROĐENČE

Obavještavamo vas da je Grad Vodnjan-Dignano uključen u sustav e-Novorođenče, razvijen od strane Ministarstva uprave, a koji omogućava sljedeće:

  1. upis djeteta u maticu rođenih
  2. upis djeteta u evidenciju državljanstva
  3. dojavu podataka o djetetu OIB sustavu
  4. dostavu statističkih podataka Državnom zavodu za statistiku
  5. prijavu prebivališta djeteta
  6. prijavu djeteta na obvezno zdravstveno osiguranje
  7. podnošenje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
  8. podnošenje zahtjeva za uvećanje osobnog odbitka Poreznoj upravi
  9. podnošenje zahtjeva općini, gradu ili županiji za isplatu novčane potpore za novorođeno dijete.

Zahvaljujući sustavu e-Novorođenče, roditelji ne moraju ići prvo u matični ured pa u Grad Vodnjan-Dignano podnijeti zahtjev, nego sve mogu obaviti na jednom mjestu u matičnom uredu ili putem Interneta.

Na ovaj način, uvođenjem elektronskog zaprimanja zahtjeva za novčanom naknadom za novorođenčad roditelji više neće morati dolaziti osobno u Grad predati zahtjev i svu potrebnu dokumentaciju, već će sve to moći učiniti na jednom mjestu prilikom same prijave djeteta.

Sve potrebne informacije o aplikaciji e-Novorođenče možete pronaći na slijedećoj poveznici https://uprava.gov.hr/e-novorodjence/14881.