Pula:U cilju smanjenja brzine kretanja u Stankovićevoj i Rakovčevoj ulici od sutra postavljanje usporivača prometa

U utorak, 17. studenoga 2020. godine započinju radovi uvođenja nove organizacije prometa na dijelu Stankovićeve i Rakovčeve ulice u Puli koji se sastoje od:  postavljanja  umjetnih izbočina jastučastog oblika na sljedećim lokacijama – Stankovićevoj ulici,  neposredno prije raskrižja s Ulicom Rimske centurijacije i na dijelu Rakovčeve ulice, neposredno prije raskrižja sa Zadarskom ulicom, kao i postave pripadajuće signalizacije u cilju smanjenja brzine kretanja na 30 km/h.

Napominjemo da će se na ostalim lokacijama na kojima je planirana postava usporivača prometa – umjetnih izbočina jastučastog oblika: na još jednoj lokaciji u Stankovićevoj ulici – neposredno prije raskrižja s Varaždinskom ulicom i na Rakovčevoj ulici – neposredno prije raskrižja s Ulicom Rimske centurijacije, ali i na drugim lokacijama na području grada, za koje je izrađena odgovarajuća projektna dokumentacija te su ishodovane potrebne suglasnosti MUP-a, usporivači prometa biti postavljeni u narednom periodu, po njihovoj isporuci koja se očekuje prije kraja godine.

Isto tako, u narednom će se razdoblju na Stankovićevoj i Rakovčevoj ulici ukloniti i nekoliko pješačkih prijelaza, nakon što se na istim lokacijama izvedu građevinski radovi uklanjanja rampi za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.