Grad Pula odobrio novi set bespovratnih potpora iz programa „Potpore Pula 2020“

Gradonačelnik Pule Boris Miletić donio je još jednu odluku o dodjeli potpora namijenjenih poticanju razvoja gospodarstva Pule u 2020. godini, kojom je za 59 pulskih poduzetnika dodijeljeno ukupno 760.617,95 kuna.

„I novim setom mjera pomoći Grad Pula, i u ovim izazovnim vremenima opterećenim pandemijom koronavirusa, podržava i omogućuje poticajno poslovno okruženje oplemenjeno inovativnim sadržajima čime se poduzetnicima omogućuje stvaranje nove vrijednosti za sebe i za širu zajednicu. Potrebno je istaknuti da razvoju poduzetništva doprinosi uspostava kvalitetne razvojne mreže potpora, ali i suradnja brojnih partnera koji usklađeni utječu na stvaranje i nadogradnju učinkovitih temelja na kojima se razvija gospodarstvo“, rekao je gradonačelnik Pule Boris Miletić.

U Komunalnoj palači 20. studenog 2020. godine održana je treća sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora iz programa “Potpore Pula 2020” na kojoj je obrađeno je 69 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 904.602,31 kuna.

Od ukupno 69 pristiglih zahtjeva, Povjerenstvo je obradilo i predložilo gradonačelniku Grada Pule Borisu Miletiću 59 zahtjeva za dodjelu potpore u iznosu od 760.617,95 kuna uz umanjenje iznosa kod 12 zahtjeva za 39.642,48 kuna, dok je za 10 zahtjeva u iznosu od 104.341,88 kuna predloženo da se potpore ne dodijele budući da nisu u skladu s odredbama Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2020. godini „Potpore Pula 2020“.

Potpore su dodijeljene po mjerama:

Potpore novoosnovanim tvrtkama – pristiglo je 24 zahtjeva u iznosu od 381.044,74 kune i odobreno je 24 zahtjeva u iznosu od 375.593,31 kunu uz umanjenje odobrenog iznosa kod 2 zahtjeva za 5.451,43 kune.

Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje –  pristiglo je 5 zahtjeva u iznosu od 41.250,00 kuna, a odobrena su 2 zahtjeva u iznosu od 21.250,00 kuna dok su 3 zahtjeva u iznosu od 20.000,00 kuna odbijena.

Sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika – pristigla su 2 zahtjeva u iznosu od 10.457,00 kuna koja su i odobrena u iznosu od 6.707,00 kuna uz umanjenje odobrenog iznosa kod 1 zahtjeva za 3.750,00 kuna.

Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine – pristiglo je 13 zahtjeva u iznosu od 264.912,42 kune, a odobreno je 9 zahtjeva u iznosu od 178.051,89 kuna uz umanjenje odobrenog iznosa kod 2 zahtjeva za 11.299,86 kuna, dok su 4 zahtjeva u iznosu od 75.560,67 kuna odbijena.

Potpore za IT sektor – pristiglo je 7 zahtjeva u iznosu od 139.615,57 kuna i odobreno je svih 7 zahtjeva u traženom iznosu.

Potpore uslijed epidemije koronavirusa COVID_19 –pristiglo je 18 zahtjeva u iznosu od 67.322,58 kuna, a odobreno je 15 zahtjeva u iznosu od 39.400,18 kuna uz umanjenje odobrenog iznosa kod 7 zahtjeva za 19.141,19 kuna, dok su 3 zahtjeva u iznosu od 8.781,21 kunu odbijena.