Izgradnja priključka na javni sustav sanitarne odvodnje u Ulici Monte Magno

 
Trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Ulice Monte Magno za potrebe izgradnje priključka na javni sustav sanitarne odvodnje za građevinu stambene namjene. Temeljem odobrenja društvo Pragrande d.o.o. radove  planira izvodi do 10. prosinca 2020. godine.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije.