U Golašu održana 7/20 sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

U ponedjeljak 30. studenog 2020. godine s početkom u 18,00 sati u Društvenom domu u Golašu, uz pridržavanje svih preporuka i epidemioloških mjera vezano uz COVID – 19,  održana je 07/20 sjednica Općinskog vijeća Općine Bale.

Na prvom čitanju našao se nacrt proračuna za 2021. godinu i sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu u visini od 18.300.000,00 kn. Amandmani se na ovaj prijedlog proračuna mogu dostaviti do 7. prosinca do 16 sati.

Na sjednici su jednoglasno donesene Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bale i o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

Radi usklađenja sa novim Zakonom o vatrogastvu donesena je i Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno.

Obzirom da je Općinsko vijeće prethodno donijelo Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Bale jednoglasno je na ovoj sjednici donesena Odluka o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata članova Savjeta mladih Općine Bale-Valle.

Donesena je Odluka o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Bale-Valle 2015.-2020. te Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Bale-Valle za razdoblje od 2021.-2027. godine.

Usvojena je sa 8 glasova za i 2 sudržana Odluka o zaduženju Općine Bale-Valle kojom bi  Općina Bale podigla kredit u iznosu od 6 milijuna kuna s rokom otplate na 10 godina s kamatnom stopom od 1,15% za nadogradnju i rekonstrukciju zgrade škole i vrtića te izgradnju parkirališta i električne punionice u predjelu Val de Godena.

Jednoglasno je usvojena i Deklaracija o očuvanju i zaštiti urbanog prostora i prirodne baštine Općine Bale-Valle. Cilj je Deklaracije upozoriti na ogroman problem bespravne gradnje koji se ne tiče samo općine Bale-Valle i Istarske županije nego i cijelog priobalnog pojasa, ali istovremeno i stvaranje prijeko potrebnog pritiska na državna tijela da poduzmu potrebne normativne aktivnosti kojima bi se nadležnost građevinske inspekcije prenijela na gradove i općine koje taj posao mogu i žele obavljati.

Kao posljednja točka na sjednici se našao i Izvještaj o radu načelnika Općine Bale-Valle za siječanj-lipanj 2020. koji je jednoglasno usvojen.

Svi doneseni akti mogu se po objavi u Službenom glasniku preuzeti na općinskoj mrežnoj stranici.