U sklopu projekta KAŠTELIR, koji ima za cilj promovirati Ćićariju i sve njezine ljepote, započelo se s aktivnostima na istraživanju Rašporske gradine

U utorak, 1. prosinca 2020. godine radna skupina okupljena oko Projekta Interreg V-A Slovenija – Hrvatska KAŠTELIR – Prapovijesne gradine i etnobotanika za održivi turizam I ruralni razvoj – od krasa (preko Brkin, Ćićarije I Istre do Kvarnera) posjetila je lokalitet Gradine kraj mjesta Rašpor na Ćićariji.

Radnu skupinu su činili: prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, prof. dr. sc. Robert Matijašić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), Branko Orbanić dipl. ing. arh. i Katarina Vretenar (Kapitel d.o.o.), Vjekoslav Gašparović, d. i. a. (Praksa, inženjerska zadruga za projektiranje, urbanizam i oblikovanje), Sanja Knežević , mag. arheologije (Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli) te Maja Vižintin, mag. agr. (Istarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo) i Karmen Radetikio zadužena za promociju projekta i Ćićarije kroz Festival Encijan iz tvrtke Alphera d.o.o. iz Pule. Kao dobar poznavatelj mikroregije, grupi se pridružio Vili Božac, rođen i nastanjen u mjestu Rašpor.

Ovom su prigodom nazočni stručnjaci pomnim pregledom terena i usporedbom s lidar snimkom prepoznali trasu povijesnog puta koji je iz podnožja brda vodio prema kaštelu Rašpor. Operativna skupina odredila je dinamiku budućih radova koji su zadani projektnom dokumentacijom.

U prvoj fazi izvršit će se uklanjanje raslinja i drveća, odnosno uređenje pristupnog puta do gradine i potrebnih okretišta. Na pristupnom će se putu nasipavati jalovina i ugraditi drveni trupci na pozicijama gdje je potrebno smanjiti vododerine. Shodno dinamici radova i predviđenim sredstvima izvršit će se čišćenje i sanacija terase gradine i kaštela. Uklanjanje raslinja na Gradini i bližoj okolini, preduvjet su za postavljanje dviju arheoloških sondi (5 x 5 m) kojima će se dobiti presjek dijela povijesti gradine i slavnog kaštela Rašpor, sjedište Rašporskog kapetana.

Ovo su prve aktivnosti koje bi u budućnosti mogle otkriti Gradinu, rašporski dragulj s Ćićarije do današnjih dana zatrpan i nepristupačan široj javnosti.

 

Projekt KAŠTELIR sufinancira EFRR u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska.