Do 15. prosinca Grad Pula zaprima prijedloge kandidata za javna priznanja

Do utorka, 15. prosinca 2020. godine otvoren je javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za javna priznanja Grada Pule, koja će se tradicionalno dodijeliti u 2021. godini. Svoje prijedloge mogu uputiti građani i pravne osobe sa sjedištem u Gradu Puli.

Nagrada Grada Pule dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim višegodišnjim radom i posebnim uspjesima u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, tjelesne i tehničke kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite čovjekova okoliša ili u pružanju humanitarne i druge pomoći, dali značajan doprinos razvitku i ugledu Grada Pule.

Grb Grada Pule dodjeljuje se pojedincima za postignute izvanredne rezultate i osobite uspjehe koje su ostvarili u 2020. godini, dok se Povelja Grada Pule dodjeljuje pravnim osobama, trgovačkim društvima, ustanovama ili udrugama za izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu.

Povelja „Počasni građanin Grada Pule“ dodjeljuje se kao posebna počast pojedincima koji nisu stanovnici Pule, ali su svojim osobnim doprinosom zadužili Grad Pulu i njegove građane, značajno pomažući napredak i razvoj Grada Pule te suradnju s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu.

Dodjela najviših gradskih javnih priznanja tradicionalno se održava 5. svibnja na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Pule.

Prijedlozi se podnose do 15. prosinca 2020. godine i to na adresu: GRAD PULA-POLA, Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja 52100 PULA, Forum 1.

Prijedlog kandidata mora biti potpisan od strane predlagatelja, obrazložen i po mogućnosti popraćen dokumentacijom kojom se dokazuju navodi iz prijedloga i obrazloženja.

 

Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Pule u 2021. godini dostupan je na poveznici: https://www.pula.hr/hr/novosti/natjecaji-i-nadmetanja/detail/21289/poziv-za-predlaganje-kandidata-za-dodjelu-javnih-priznanja-grada-pule-u-2021-godini/