Privremena regulacija prometa na dijelu Ulice Put od Fortica

S ciljem završetka radova  izgradnje priključka na elektroenergetsku distribucijsku mrežu za građevinu stambene namjene na dijelu Ulice Put od Fortica, trgovačkom društvu HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula odobren je produžetak izvođenja građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste (kolnik) i uvođenje privremene regulacije prometa u vremenskom periodu od 8. do 22. prosinca 2020. godine.

Radove će izvoditi trgovačko društvo Progresum Constructum d.o.o.

Mole se građani za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremenih regulacija prometa.