Odluka o prelasku viših razreda OŠ na području Istarske županije na online nastavu do kraja I. polugodišta školske godine 2020./2021.

Temeljem procjene epidemiološke situacije, te uz pozitivno očitovanje ravnatelja osnovnih škola na području Istarske županije i njihovih osnivača Istarske županije, Grada Pule, Grada Rovinja, Grada Poreča, Grada Umaga, Grada Labina i Grada Pazina – Stožer civilne zaštite Istarske županije donio je Odluku o prelasku viših razreda osnovnih škola na online nastavu do kraja I. polugodišta školske godine 2020./2021. – od 14. do 23. prosinca 2020. godine.

Odluka stupa na snagu od 14. prosinca 2020. godine.