Pula: Novi stupovi javne rasvjete u Tomasinijevoj ulici

Grad Pula redovito provodi aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje infrastrukture javne rasvjete na području grada. U tom kontekstu izvršit će se zamjena derutnih stupova javne rasvjete u Tomasinijevoj ulici od raskrižja s Ulicom Veruda do raskrižja s Mornaričkim trgom. Radove će izvesti trgovačko društvo Vintijan d.o.o. te se u ovisnosti  o vremenskim uvjetima, sa istima planira započeti sutra, 9. prosinca 2020. godine i završiti do 15. siječnja 2021. godine. 

Radovi će se izvoditi u fazama sukladno kojima će na snazi biti privremene regulacije prometa. 

Naime, za potrebe vršenja radova uklanjanja postojećih stupova javne rasvjete, te iskopa iskopnih jama za uklanjanje postojećih temelja, kao i izrade novih temelja na lokacijama uz vanjski rub nogostupa, te montaže novih stupova javne rasvjete, bit će neophodno zauzimanje dijela kolnika i nogostupa za potrebe pozicioniranja građevinske mehanizacije i strojeva, kao i materijala.

Promet će se odvijati slobodnim dijelom kolnika, odnosno ovisno o fazi izvođenja radova po potrebi će se regulirati ručnim upravljanjem i/ili drugim predviđenim načinom. 

Mole se građani za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremene regulacije prometa.