Pula: Mjesec borbe protiv ovisnosti završen online okruglim stolom „COVID pandemija, djeca i mladi: što možemo učiniti?“

U organizaciji Grada Pule i Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule održan je okrugli stol s temom „COVID pandemija, djeca i mladi: što možemo učiniti?“ kojim je na prigodan način, u godini  opterećenoj pandemijom koronavirusa, okončan Mjesec borbe protiv ovisnosti, koji se održava od 15. studenoga do 15. prosinca.

Okrugli stol inicirala je i u njegovom radu sudjelovala zamjenica gradonačelnika i predsjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule Elena Puh Belci koja je u uvodnom izlaganju rekla kako je Vijeće za prevenciju kriminaliteta odgodilo ili otkazalo gotovo sve tradicionalno planirane preventivne aktivnosti u ovoj godini te da je 2020. zbog pandemije usmjerena prema fizičkom zdravlju i zaštiti od virusa COVID-19, stavljajući trenutno mentalno zdravlje djece i mladih u drugi plan. 

„Iako su djeca i mladi u manjem riziku od obolijevanja i težih tjelesnih posljedica korona virusa, zbog brojnih promjena u načinu života djeca i mladi su ranjiva skupina za nepovoljne ishode mentalnog zdravlja tijekom pandemije. Biti tinejdžer i u uobičajenim okolnostima predstavlja izazovno razdoblje, a COVID ga čini još zahtjevnijim kako za mlade, tako i za roditelje i školu. Zbog brojnih promjena u načinu života mladi su ranjiva skupina i zato me veseli što u radu okruglog stola sudjeluju i predstavnici škola kojima će današnji zaključci zasigurno pomoći u njihovom radu, a mi im i na ovaj način želimo biti podrška“, naglasila je zamjenica gradonačelnika i predsjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule Elena Puh Belci.

Voditeljica Laboratorija za prevencijska istraživanja (PrevLab) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Martina Ferić izlagala je o aktualnoj temi Mladi u doba CIVID pandemije.

„Istraživanje „Pozitivan razvoj adolescenata u Hrvatskoj“ (Laboratorij za prevencijska istraživanja, Odsjek za poremećaja u ponašanju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018, N=10.138 mladih), čak je i prije pandemije, došao do rezultata da više od 30% hrvatskih srednjoškolaca izvještava o ozbiljnim simptomima anksioznosti i njih oko 20% izvještava da ima ozbiljne znakove depresivne simptomatologije i stresa. Možemo očekivati da je sada situacija još ozbiljnija. UNICEF-ovo istraživanje (2020, N=8.444 mladih) utjecaja pandemije COVID-19 na mentalno zdravlje mladih pokazuje kako je 27% sudionika istraživanja izvještava da su tjeskobni i njih 15% da su depresivni. Ono što posebno zabrinjava da je 73% sudionika istraživanja osjetilo potrebu da potraži pomoć zbog fizičkog ili mentalnog zdravlja, a od onih koji su osjetili potrebu, njih 40% pomoć nije potražilo“ rekla je prof.dr.sc. Martina Ferić.
           
U svom izlaganju dr. Ferić je naglasila kako sve navedeno ukazuje da društvo mora sustavno i sveobuhvatno odgovoriti i podržati mlade ljude, ali i okruženja u kojima žive: obitelji, škole, zajednice, u očuvanju mentalnog zdravlja.

Sanja Radić iz Odgojnog savjetovališta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu govorila je o Online podršci roditeljima, nastavnicima i mladima.

„U uvjetima pandemije nikako ne smijemo zaboraviti na djecu i mlade koji, zbog svojih karakteristika ili karakteristika okruženja, pripadaju različitim ranjivim skupinama. Važno ih je prepoznati, uvažiti njih i njihove potrebe, pružiti im pravovremenu i odgovarajuću podršku. Kako bismo doprinijeli navedenom, bitna je povezanost i sinergijsko djelovanje stručnjaka različitih sektora i razina djelovanja, ali i ulaganje u njihove snage i potencijale te jačanje otpornosti“, poručila je Sanja Radić.
          
Provedba preventivnih aktivnosti u vrijeme COVID pandemije i statistički podaciteme su
o kojima su izlagali predstavnici MUP-a Vjekoslav Vukšić, načelnik Policijske postaje Pula i član Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule te Alica Rosić-Jakupović, voditeljica Odjela prevencije Policijske uprave istarske.      

Naglasili su kako su tijekom pandemije COVID 19 brojne preventivne aktivnosti i projekti koje su do sada provodili, a kojima su ciljane populacije učenici, postale onemogućene.

„Unatoč ograničenjima u početkom školske godine na području Grada Pule i bivše Općine Pula proveo se dio aktivnosti iz nacionalnog preventivnog projekta Zdrav za pet. U Mjesecu borbe protiv ovisnosti uspjelo se provesti samo natječaj za izbor najboljeg slogana na temu ovisnosti, gdje su slogani iskorišteni za radijski jingle te dio online edukacija“, rekla je Rosić Jakupović.

Mišljenja je kako se online edukacije mogu isključivo provoditi kada su učenici na nastavi u školama, sa upitnim efektom obzirom na zasićenost učenika programima online te kako je potrebno iznaći nove načine preventivnog rada bez kontakta s učenicima poput natječaja za izradu slogana ili za izradu video uradaka, kviz izazovi i slično.

Govoreći o statističkim podacima načelnik Policijske postaje Pula i  član Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule Vjekoslav Vukšić izrazio je zadovoljstvo što unatoč lockdownu Pula bilježi manji broj prekršaja nasilja u obitelji u 2020. godini. U 2019. godini imali su 77 slučaja nasilja u obitelji i 104 počinitelja, a ove godine 60 prekršaja nasilja u obitelji i 81 počinitelja. U padu su i prekršaji remećenja javnog reda i mira s elementima nasilja.

„U prvih 11 mjeseci ove godine bilježimo i pad kaznenih dijela i prekršaja vezanih za zlouporabu opojnih droga u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a najzastupljeniji su marihuana i droge amfetaminskog tipa. U odnosu na 128 prekršaja neovlaštenog posjedovanja droge samo su 3 osobe mlađe od 18 godina, dok je najveći broj sankcioniranih osoba u dobi od 29-39 godina“, iznio je Vukšić.

Velimir Todorović, voditelj Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije predstavio preventivne programe u osnovnim školama Grada Pule koji su nastali tijekom 2019. godine u sklopu projekta „Korištenje rezultata istraživanja rizičnih ponašanja učenika za učinkovitije planiranje školskih preventivnih programa“.

Grad Pula financijski je podržao organizaciju radionice „Razvoj i implementacija preventivnih programa“ koju je vodila prof.dr.sc Martina Ferić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a upravo je ta radionica stručnim suradnicima iz osnovnih škola pružila vještine i alate za pisanje što kvalitetnijih programa prevencije.

„Novonastali programi dominantno su usmjereni na zaštitu mentalnog zdravlja učenika. Prioritetna područja kojima su se škole bavile su: slobodno vrijeme, međuvršnjački odnosi i komunikacija, strah od škole, samopoimanje učenika, relacijsko nasilje, simptomi depresivnosti, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije, zadovoljstvo životom, optimizam i ustrajnost kod učenika. Svi su programi uneseni u bazu školskih preventivnih programa koja se može pronaći na mrežnim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije“, rekao je Todorović.

Okrugli stol pratili su stručni suradnici i ravnatelji osnovnih i srednjih škola u Puli te predstavnici Centra za socijalnu skrb Pula.

Vijeće za prevenciju kriminaliteta radno je tijelo Gradonačelnika, osnovano na inicijativu MUP-a, u cilju razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Grada, a radi zaštite sigurnosti građana, materijalnih dobara i zajednice u cjelini, kroz partnerstvo i zajedničko planiranje i djelovanje različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana. Programom prevencije kriminaliteta na razini Grada obuhvaća se suzbijanje nasilja u obitelji, maloljetnička delikvencija, kaznena djela na štetu djece i maloljetnika, zlouporaba droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama, te provođenje drugih mjera radi povećanja razine sigurnosti ljudi i imovine.
Vijeće za prevenciju kriminaliteta čine predstavnici Grada Pule, Policijske postaje Pula, Općinskog suda u Puli, ureda Državne uprave u Istarskoj županiji, Centra za socijalnu skrb u Puli, Gradskog društva Crvenog križa Pula, Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Osnovne škole Šijana, Društva Naša djeca te Centar za socijalnu skrb Pazin – Podružnica Obiteljski centar Pula.