Primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u kućanstvima sufinanciranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

U srijedu, 16. prosinca 2020. godine, u 12 sati u Luci Pula (Sv. Polikarp 8) obilježit će se primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za korištenje u kućanstvima na području grada Pule, sufinanciranih od  strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.  

Povodom predmetne u nizu tranše isporuke spremnika medijima će se obratiti direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost g. Siniša Kukić, gradonačelnik Pule g. Boris Miletić i direktor gradskog trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. g. Igor Stari.