Unaprjeđuje se infrastruktura javne rasvjete na području grada Pule

Nakon što su početkom tjedna započeli radovi zamjene derutnih stupova javne rasvjete u Tomasinijevoj ulici – koji zahvat obuhvaća potez od raskrižja s Ulicom Veruda do raskrižja s Mornaričkim trgom – a sve s ciljem poboljšanje infrastrukture javne rasvjete na području grada, danas započinje zamjena dotrajalih i korodiranih stupova javne rasvjete i na lokaciji Monvidalske ulice.  Zamijenit će se ukupno 8 stupova javne rasvjete a radove će temeljem Ugovora o održavanju javne rasvjete izvesti član zajednice ponuditelja Zanitel d.o.o.. Vrijednost istih iznosi oko 80 tisuća kuna s uključenim PDV-om.

S obzirom na kompatibilnost postojećih temelja za nove stupove javne rasvjete radovi u Monvidalskoj se planiraju završiti u svega nekoliko dana, dok će se radovi u Tomasinijevoj ulici, vrijedni oko 310 tisuća kuna  s uključenim PDV-om i koje izvodi drugi član zajednice ponuditelja – trgovačkog društva Vintijan d.o.o., završiti u siječnju sljedeće godine zbog, između ostalog, potrebe izrade novih temelje za stupove javne rasvjete. 
Iz tog razloga zamjena stupova u Tomasinijevoj ulici se izvodi u više faza sukladno kojima se uspostavlja odgovarajuća regulacija prometa.  

Također, u kontekstu aktivnosti koje Grad Pula trenutno provodi po pitanju unaprjeđenja javne rasvjete navedimo i radove rekonstrukcije javne rasvjete u Carrarinoj ulici i Ulici sv. Ivana, vrijednih gotovo 1,4 milijuna kuna s uključenim PDV-om.
S aktivnostima na terenu započelo se prošli mjesec te su do sada izvedeni zemljani  i dio građevinskih radova na potezu od dvojnih vrata do kraja zahvata (duž bedema), izvršena je priprema i postava cca 2/3 podnih svjetiljki koje će osvjetljavati bedem, a početkom prošlog tjedna radovi su nastavljeni na suprotnoj strani ulice, uz Park kralja Petra Krešimira IV. 

Projektom će se, prema proračunu rasvjete, postaviti ukupno 13 novih rasvjetnih tijela na stupove visine 10m, te 2 rasvjetna mjesta sa po jednom svjetiljkom i stupom 12m te dva rasvjetna mjesta sa reflektorima na fasadi. Ugraditi će se kvalitetna rasvjetna tijela s mogućnošću upravljanja čime Grad nastavlja razvoj smart tehnologije. Novom rasvjetom će se, osim zamjene korodiranih i dotrajalih stupova, postići bolja osvijetljenost prometnih površina uz manju potrošnju energije i smanjenje bliještanja čime će rasvjeta u potpunosti biti spremna i prilagođena za upravljanje sukladno odredbama novog Pravilnika o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim zonama rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima.
Veći broj stupova postavit će se na već postojećim pozicijama stupova javne rasvjete koji se uklanjaju.

S obzirom na zonu zahvata, odnosno činjenicu da se lokalitet nalazi unutar zaštićene kulturno – povijesne urbanističke cjeline Pula, upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, svi se radovi odvijaju uz stalni arheološki nadzor, te ostale uvjete propisane od strane nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli.
Rok izvođenja je 75 radnih dana, međutim ovise o stanju na terenu, odnosno eventualnim arheološkim istraživanjima.