Grad Pula građanima dijeli spremnike za odvojeno prikupljanje plastike i papira

Grad Pula, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,  podijelit će gotovo 19.500 novih spremnika za odvajanje plastike i papira kućanstvima kojih je gotovo 8000 tisuća na području grada i manjim poslovnim subjektima, čime će se Puležanina „kućnom pragu“  u spremnike razvrstavaju ove korisne sirovine i tako povećaju stopu recikliranja.

Građani Pule odsad će u svojim kućanstvima moći u spremnicima odvajati plastiku i papir – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za ovu će potrebu Gradu Puli uručiti gotovo 19.500 novih spremnika volumena od 120, 240 i 360 litara. Spremnici će se trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. dostavljati u više navrata a u tranši koja je započela ovaj tjedan isporučeno je više od polovice planiranih spremnika dok će ostatak količina biti uručen do kraja siječnja sljedeće godine.

„Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo svjedočiti ovoj primopredaji i od srca se zahvaliti nadležnom Ministarstvu a posebice Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s kojim Grad Pula već dugi niz godina ima kvalitetnu suradnju na različitim projektima. Grad Pula je sa selektivnim prikupljanjem otpada započeo još prije 12 godina, a sustav gospodarenja otpadom od tada kontinuirano unaprjeđujemo na svim razinama. Provođenjem zelenih politika, a odvojeno prikupljanje otpada i oporaba otpada u najvećoj mogućoj mjeri to jest, utječemo na zaštitu našeg okoliša. Uz važne infrastrukturne pomake, osiguranje spremnika poslužit će nam kao još jedna kvalitetna infrastruktura  kako bi naši građani, koji jesu odgovorni, imali dodatnu mogućnost da to ispravno čine. U održivom gospodarenju otpadom i zbrinjavanju otpada u skladu s modernim standardima zaštite okoliša i zdravlja, upravo veliku ulogu ima stopa odvajanja korisnog otpada jer se njome doprinosi većem postotku recikliranja. Konkretna djela, a ne samo riječi osiguravaju da svi skupa napravimo značajne korake za zaštitu okoliša i vjerujem da će i ova aktivnosti biti poticaj daljnjeg očuvanja prirode.“, izjavio je pulski gradonačelnik Boris Miletić na današnjoj konferenciji za medije povodom predmetne dobave spremnika te se još jednom zahvalio na izuzetnoj suradnji koju Grad Pula i trgovačko društvo Pula Herculanea d.o.o. imaju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i za koju ne sumnja da će se u istom pozitivnom smjeru nastaviti i u narednom razdoblju.

Posjetimo, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo je objedinjeni postupak javne nabave kako bi za jedinice lokalne samouprave nabavio spremnike za odvojeno prikupljanje otpada. Ukupno će 407 jedinica lokalne samouprave dobiti oko 1,23 milijuna komada različitih vrsta i veličine spremnika.  Za taj projekt ukupno vrijedan oko 370 milijuna kuna iz EU fondova je osigurano 85% tog iznosa, odnosno oko 315 milijuna kuna.

Slijedom navedenog,  vrijednost nabavke spremnika namijenjenih Gradu Puli iznosi gotovo 5,9 milijuna kuna, a sufinancirani su sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 85 posto, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, dok ostatak sredstava osigurava Grad Pula.

Osim uvodno spomenutih količina, u sklopu  predmetne suradnje s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, tijekom ove godine Gradu Puli je već isporučeno i postavljeno  514 većih spremnika za papir i plastiku zapremnine 770 litara za višestambene zgrade kao i 69 spremnika za staklo.

Zahvaljujući dodjeli spremnika za odvajanje korisnih sirovina, ostvaren je i zadnji preduvjet za uspostavu potrebne infrastrukture za kvalitetno odvajanje otpada u kućanstvima – na kućnom pragu, a koji su koristili vrećice kao  privremeno rješenje.“ istaknuo je Igore Stari direktor trgovačkog društva Herculanea d.o.o.. Nadalje, podsjetio je da, između ostalih aktivnosti, na području grada podijeljeno više od 10.000 individualiziranih posuda za miješani komunalni otpad, postavljeno preko 150 zelenih otoka te je ugrađeno 20-tak setova podzemnih spremnika. S ugradnjom podzemnih spremnika nastavit će se i u narednom razdoblju kako bi i preostali dijelovi grada dobili kvalitetnije rješenje za odlaganje korisnih sirovina.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti Siniša Kukić naglasio je da je ovo  trenutno najveća naručena količina spremnika u Europi. 

„Usprkos svim ograničenjima koja smo imali zbog korona virusa ipak se nije stalo s investicijama u gospodarenju otpadom. Na razini Hrvatske pa tako i u Istri izgrađena su brojna reciklažna dvorišta, komunalna društva imala su priliku nabaviti komunalna vozila te je, između ostalog, nastavljena sanacija odlagališta. Upravo nas u Puli čeka početak velikog projekta – sanacije starog odlagališta komunalnog otpada Kaštijun koja investicija je vrijedna oko 28 milijuna kuna. Grad Pula ali i cijela Istra može biti primjer županije u kojoj je u potpunosti zaokružen sustav gospodarenja otpadom“, zaključno je istaknuo direktor Kukić.