Privremena regulacija prometa u Vitasovićevoj, Benčićevoj i Kastavskoj ulici

Za potrebe građenja građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava – 2.b skupine, fekalna kanalizacija Benčićeva – Vitasovićeva ulica, odobreno je trgovačkom društvu L. Gradnja d.o.o. Pula, izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa u Vitasovićevoj, Benčićevoj i Kastavskoj ulici.

Radove izvodi trgovačko društvo L. Gradnja d.o.o. Pula, a odobrenje je izdano za razdoblje od 04. siječnja od 19. veljače 2021. godine.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole građani za strpljenje i razumijevanje te poštivanje iste.