Izgradnja priključka na javni sustav sanitarne odvodnje u Nobileovoj ulici

Trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Nobileove ulice za potrebe izgradnje priključka na javni sustav sanitarne odvodnje za građevinu stambene namjene. Temeljem odobrenja trgovačko društvo Pragrande d.o.o. radove  planira izvodi do 17. siječnja 2021. godine.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije.