Konstituiran Savjet mladih Grada Pule

Jučer se u Komunalnoj palači u Puli održala konstituirajuća sjednica novog saziva Savjeta mladih Grada Pule na kojoj su uz članove prisustvovali predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule Tiziano Sošić i Lena Radunić, savjetnica iz Upravnog odjela za kulturu Grada Pule.
Na početku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule  Tiziano Sošić pozdravio je nove članove Savjeta mladih i zaželio im uspješan rad. Naglasio je važnost suradnje i zajedničkog donošenja odluka od interesa za mlade s ciljem povećanja kvalitete života u zajednici.  Sjednica je formalno započela usvajanjem predloženog Dnevnog reda te utvrđivanjem kvoruma. Druga točka Dnevnog reda bila je utvrđivanje člana Savjeta mladih koji će predsjedati sjednicom. Predsjedanje sjednicom prepušteno je najstarijem članu Paolu Pelesku temeljem članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pule. Treća točka Dnevnog reda bila je izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Pule. Zadaća predsjednika je sazivati i voditi sjednice, predstavljati Savjet mladih te obavljati druge poslove u skladu sa Zakonom o savjetima mladih i Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

Dva kandidata iskazala su interes za obnašanje funkcije predsjednika, Fran Slijepčević (Mladež Hrvatske demokratske zajednice Istarske županije) i Paolo Pelesk (Udruga mladih i diplomiranih studenata Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli), dok se samo jedna članica kandidirala za zamjenicu predsjednika, Erika Filiplić (Klub mladih Istarskog demokratskog sabora). Predsjedavajući je dao na glasanje prijedloge članova za predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Pule. Jednoglasnom odlukom svih članova odlučeno je da je nova zamjenica predsjednika Savjeta mladih Grada Pule Erika Filiplić. Novi predsjednik u trogodišnjem mandatu bit će Paolo Pelesk koji je dobio 7 od 9 glasova članova.

Nakon formalnog djela sjednice, održan je i radni sastanak na kojem su članovi upoznati s djelokrugom rada savjeta mladih, aktivnostima, odlukama koje se donose za mlade na razini jedinice lokalne samouprave te planovima u 2021. godini.

Savjet mladih Grada Pule je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Pule koje je osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u proces donošenja odluka. Svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima utječe na pripremu, donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini.

Savjet mladih broji devet članova, uključujući predsjednika i zamjenicu predsjednika koji se profesionalno ili volonterski bave radom od interesa i skrbi za mlade. Mandat članova traje tri godine, a u novi saziv su uz predsjednika Paola Peleska i zamjenicu predsjednika Eriku Filiplić izabrani i članovi Monica Derocchi, Diego Vitasović, Maja Šebelić, Laura Cetina, Nika Diković, Fran Slijepčević i Valentina Diković.