Izgradnja priključka na javni sustav sanitarne odvodnje u Porečkoj ulici

Trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Porečke ulice za potrebe izgradnje priključka na javni sustav sanitarne odvodnje postojeće građevine. Temeljem odobrenja trgovačko društvo Pragrande d.o.o. radove  planira izvodi do 18. siječnja 2021. godine.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije.