Radovi rekonstrukcije Premanturske ceste s izgradnjom rotora te Wolffove ulice teku planiranom dinamikom

 
Pulski gradonačelnik Boris Miletić danas je obišao radove rekonstrukcije Premanturske ceste s izgradnjom rotora na raskrižju s Valebečkim i Kavrerskim putem i izgradnju Wolffove ulice, a koji teku planiranom dinamikom te ih izvođač – trgovačko društvo Cesta d.o.o. planira završiti do kraja ožujka ove godine.

 „Ovo je izrazito bitan infrastrukturni projekt za naše sugrađane, a posebno za stanovnike koji svakodnevno prometuju ovom dionicom. Uredit će se prometne površine s nogostupima, rasvjetom i ostalom infrastrukturom te će se, između ostalog, riješiti i kritična raskrižja na skretanju za Valdebek i Dolinku. Unatoč krizi ulažemo u infrastrukturu kako bi povećali sigurnost i kvalitetu prometovanja ali i bolji standard društvene opremljenosti.“, istaknuo je gradonačelnik Boris Miletić.

Rekonstrukcija Premanturske ceste s izgradnjom rotora na raskrižju s Valebečkim i Kavrerskim putem te izgradnja Wolffove ulice obuhvaća izgradnju ukupno oko 600 metara prometnih površina s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom.
U zoni zahvata gradi se i vodovodna mreža.

Predmetni radovi vrijedni oko 6 milijuna kuna izvode se temeljem  ugovora za 2020. i 2021. godinu, a koji su zaključeni temeljem Okvirnog sporazuma sveukupne vrijednosti 10,2 milijuna kuna.

Okvirni sporazum, podsjetimo, zaključen je nakon provedbe postupka zajedničke javne nabave s trgovački društvom Vodovod Pula d.o.o. i to za izgradnju/rekonstrukciju Premanturske ceste, izgradnju Wolfove ulice, I dionice Valdebečkog puta, te izgradnju vodovodne mreže unutar navedenih prometnica.

Do sada su izvedeni pripremni radovi u smislu frezanja asfalta i skidanje kolničke konstrukcije, skidanje znakova, postojećih rubnjaka, te uklanjanje zidova. Isto tako, izvršeni su široki iskopi na cesti, napravljena je zamjena materijala na dionicama cesta, iskopani su svi temelji za zidove koji su bili projektom definirani, izrađeni su podložni betoni zidova, šalovanje temelja, armatura i betonaža. I radovi na oborinskoj kanalizaciji teku prema planu, kao i elektro radovi. U konačnici izgrađena je cijela oborinska odvodnja i vodovodna mreža po Ugovoru I te će se sljedeći tjedan započeti s radovima na slivnicima.

U tijeku su radovi na širokom iskopu u Wolffovoj ulici, a sljedeći tjedan kreće se s radovima oborinske kanalizacije i rušenjem zidova u nastavku Premanturske od Wolffove ulice prema Alverdeu, pojasnio je Ivan Fabris, voditelj gradilišta.

Paralelno s izvođenjem gore navedenih, od strane Grada i Vodovoda Pula d.o.o., ugovorenih radova, i Plinara d.o.o.  koordinirano izvodi radove na plinofikaciji predmetne zone, kako bi se stanarima tog područja doveo prirodni plin nadomak njihovih domova i omogućilo da postanu korisnici tog energenta. Radovi Plinare d.o.o. dio su projekta plinofikacije naselja Monte Magno – Valdebek.

Ove godine planira se započeti sa još nekoliko sličnih, kapitalnih  projekata koje su, kako od strane Grada Pule, tako i od strane Mjesnih odbora, odnosno samih građana grada Pule prepoznati kao prioritetni za njihovu kvalitetu života, od kojih kao najznačajnije izdvajamo rekonstrukciju dijela Šišanske ceste sa izgradnjom nogostupa, te pripadajuće oborinske odvodnje i javne rasvjete, rekonstrukciju dijela prometnice Paduljski put s pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom ukupno vrijednih oko 10 milijuna kuna.

Sanacija, uređenje i modernizacija prometne infrastrukture doprinosi kvaliteti življenja u gradu Puli stoga iste aktivnosti spadaju u prioritetne aktivnosti gradske uprave. Razvojem prometne infrastrukture teži se dodatno podići razinu sigurnosti i prometne protočnosti za sve sudionike u prometu te se unaprijed mole građani za strpljenju i razumijevanju za vrijeme odvijanja istih radova.