IZGRADNJA MODERNE I SUVREMENO OPREMLJENE MEDICINSKE ŠKOLE PULA BLIŽI SE KRAJU

Projekt izgradnje nove zgrade Medicinske škole Pula trenutno je najznačajnija kapitalna investicija na području obrazovanja u Istarskoj županiji, a kako teku radovi na gradilištu danas su, iz prve ruke, imali priliku vidjeti obnašatelj dužnosti istarskog župana Fabrizio Radin i pulski gradonačelnik Boris Miletić. Naime, projekt vrijedan 61,7 milijuna kuna zajednički i u jednakim omjerima financiraju Županija i Grad Pula.

 

Prema riječima župana Radina, izvođač radova je na današnji dan uspio izvršiti oko 75 % građevinskih radova, a njihov završetak očekuje se tokom ovog proljeća. Uslijedit će faza opremanja škole, a učenici bi u novo zdanje trebali krenuti od školske godine 2021./2022.

 

– Smatram da ne trebamo pobliže objašnjavati značaj ove investicije, ali mogu reći da naša zajednička politika ulaganja u školstvo prati tržište rada. Nedostaju nam medicinski kadrovi svih profila i na ovaj konkretan način rješavamo tu problematiku. Usprkos pandemiji i katastrofalnim potresima koji su pogodili ovu zemlju, zahvaljujući profesionalnosti svih uključenih u projekt, a prvenstveno građevinskih radnika, vidimo kraj investicije i ovom prilikom mogu izraziti veliko zadovoljstvo, naglasio je župan, te ujedno iskoristio priliku da pozove učenike s područja Istre da upišu Medicinsku školu. Također, podsjetio je i na projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade Društvenog centra Pula, u koji Županija proteklih godina kontinuirano ulaže.

 

Zadovoljstvo viđenim izrazio je i gradonačelnik Miletić istaknuvši kako će Medicinska škola Pula biti jedna od najmodernijih i najbolje opremljenih u Hrvatskoj, a novi prostorni uvjeti će doprinijeti kvalitetnijem obrazovanju budućih medicinskih kadrova.

 

– Drago mi je što su Istarska županija i Grad Pula partneri na ovome projektu, iako je Županija osnivač srednjih škola. Međutim, kako se Škola nalazi na  području Pule, Grad se aktivno uključio u sufinanciranje projekta. Govoreći o srednjoškolskom obrazovanju, svakako valja spomenuti i izgradnju Centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma na Stoji, ali i daljnji razvoj Sveučilišta J. Dobrile i proširenje studentskog doma. Sve navedeno predstavlja jedan veliki zamah u ulaganje u obrazovanje, rekao bih, jedno od većih posljednjih desetljeća, izjavio je pulski gradonačelnik. Dodao je i kako će uz novu Opću bolnicu Pula, onaj koji završi Medicinsku školu, sutra imati osigurano radno mjesto.

 

Kako su se župan i gradonačelnik imali prilike uvjeriti, radovi na konstrukciji i krovu u potpunosti su dovršeni. Gruba obrada unutarnjih površina završena je na svim katovima, te se na svim katovima, osim na drugom katu, krenulo s montažom rasvjetnih tijela, ventil konvektora i sl. Prema riječima voditelja projekta Filipa Banovca, postavljanje keramike dovršeno je do oko 80 %, a započinje i priprema za postavljanje PVC obloga. Fasaderski radovi se dovršavaju. Nadalje, u okolišu su dovršeni svi grubi radovi na postavljanju instalacija te se započelo s pripremom okoliša za postavljanje završnih podnih obloga – betonskih opločnika.  Izveden je i novi betonski ogradni zid prema susjednim česticama. Elektro i strojarski radovi prate izvođenje građevinsko-obrtničkih radova.

 

Prisjetimo se, stara zgrada Medicinske škole sagrađena je 1957. godine, a radi dugogodišnjeg neodržavanja bila je u derutnom stanju te se tijekom razrade Programskog rješenja pokazalo racionalnijim, optimalnijim, funkcionalnijim i kvalitetnijim rješenjem postojeću zgradu u potpunosti ukloniti i izgraditi novu zamjensku građevinu. Škola je zbog nemogućih uvjeta rada privremeno preseljena na drugu lokaciju, u okviru zgrade bivše kirurgije Opće bolnice u Puli. Prostori su 2010. godine privremeno osposobljeni kako bi se mogla odvijati nastava te je bilo nužno krenuti s izgradnjom i opremanjem objekta u kojem će se trajno smjestiti Medicinska škola Pula. Stara građevina je 2016. godine srušena, a radovi na izgradnji nove započeli su u veljači prošle godine.

 

Nekadašnja škola sadržavala je samo četiri učionice na 470 kvadrata, dok će se novim rješenjem osigurati prostori za smještaj 9 općih učionica, 7 specijaliziranih učionica, 3 praktikuma, 3 laboratorija, kabineta za nastavnike, bibliotečno-informatičkog centra, prostora za više namjena, kuhinje i blagovaonice, učeničkog kluba, prostora za organizaciju i koordinaciju rada, sanitarija za nastavnike i učenike te ostalih pratećih prostora. Projektnim rješenjem predviđena je zgrada koncipirana kao višekatnica s podrumskom etažom, prizemljem i dva kata, neto korisne površine od 3.916 m², odnosno bruto razvijene površine od 4.319 m², čime će se stvoriti prostorni uvjeti za školovanje 400 učenika u 13-16 razrednih odjela, u jednoj smjeni. Medicinska škola Pula trenutno ima upisano 319 učenika u 14 razrednih odjela.

 

Sadašnji prostorni uvjeti omogućavaju školovanje u nastavnim programima: medicinske sestre/tehničari opće zdravstvene njege, fizioterapeutski tehničari i primalje asistentice, dok će izgradnja nove zamjenske zgrade Medicinske škole Pula omogućiti i uvođenje novih nastavnih programa za koje postoji potreba: dentalni asistenti, farmaceutski tehničari, zdravstveno-laboratorijski tehničari i sanitarni tehničari.

 

Izvođač radova je poduzeće Radnik iz Križevaca