U 2 godine u Istri pokrenuti projekti izgradnje cestovne infrastrukture vrijedni 1,5 milijardi kuna

Ulaganje u izgradnju nove prometne infrastrukture jedan je od preduvjeta održivog razvoja te konkurentnog gospodarstva, a za Istru je od izuzetne važnosti bilo da govorimo o turizmu, gospodarstvu, okolišu ili kvaliteti života građana. Razmišljajući dugoročno i rukovodeći se načelima održivog razvoja, Istarska županija planski razvija prometnu infrastrukturu, što je između ostalog definirano i strateškim dokumentima: Prostornim planom Istarske županije, Županijskom razvojnom strategijom te Glavnim planom razvoja prometnog sustava Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije do 2030. godine.

Kao jedan od najznačajnijih projekata i najveća investicija u tijeku je izgradnja faze 2 B1 Istarskog ipsilona, dionica od čvora Rogovići do čvora Vranja, dužine 28,4 kilometara. Projekt vrijedan 1,2 milijarde kuna provodi koncesionar Bina-Istra, a radovi su započeli u studenom 2018. godine i trajat će tri godine. Dionica od čvora Rogovići do Cerovlja, dužine 12 kilometara vrijednosti 500 milijuna kuna završena je te je puštena u promet krajem 2020. godine. Nastavak dionice od Cerovlja do Vranje u dužini 16,4 km na kojoj se užurbano izvode radovi bit će puštena u promet u lipnju 2021. godine. Nastavak izgradnje Istarskog ipsilona u 2021. godini odnosi se na dionicu Vranja – tunel Učka – portal Kvarner u dužini od 8 km i vrijednosti 1,5 milijardi kuna. Istarski ipsilon će u potpunosti biti dovršen u punom profilu na području Istarske županije 2024. godine.

Ukupna dužina državnih cesta u Istarskoj županiji iznosi 388,20 kilometara, a zahvaljujući Hrvatskim cestama u 2020. godini u njih, uključujući dokumentaciju, uloženo je preko 100  milijuna kuna, dok je u 2021. godini Planom nabave Hrvatskih cesta za područje Istarske županije predviđeno ukupno 127.578.000,00 kuna. Tu svakako valja izdvojiti važnu i najprometniju dionicu od Vodnjanske ceste do čvora Mlin (Rotor Fažanska, podvožnjak Veli Vrh, čvor Valelunga, most preko HŽ i rotor Mlin ) sve kao četvero tračna cesta DC 75 i DC 66.

Spomenimo i neke od ostalih planiranih investicija, poput rekonstrukcije dionice Porte Porton – Buzet cca. 4 km (27 milijuna kuna), rekonstrukciju dionice granični prijelaz Plovanija do rotora Plovanija 1,60 km (17 milijuna kuna) i rotor Žminj (Sveti Petar u Šumi ) – 3 milijuna kuna.

Brojna su i ulaganja Županijske uprave za ceste Istarske županije, koja upravlja s 1.250 kilometara županijskih (ŽC) i lokalnih cesta (LC). U 2020. godini utrošeno je gotovo 67 milijuna kuna, od čega 44 milijuna otpada na planirane radove (nadziranje i pregledi cesta i objekata, održavanje kolnika, održavanje bankina i berme, održavanje usjeka, zasjeka i nasipa, održavanje objekata za odvodnju, održavanje opreme ceste, košnja trave i održavanje zelenila, održavanje objekata, sustavi, instalacije, uređaji i oprema na cestama i objektima, održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima), a 23 milijuna kuna na izvanredno održavanje (obnova kolnika, obnova objekata i sanacija klizišta, razno).

Najvažnije dionice koje su izvedene 2020. godine su, primjerice, Fažana – odvodnja (5,2 milijuna kuna), Sv. Lovreč-  raskrižje (4 milijuna kuna), Valalta i Veštar – biciklističke staze (1,8 milijuna kuna), Medulin – odvodnja (3 milijuna kuna), Sv. Petar – Kanfanar (1,9 milijuna kuna i raskrižje 0,6 milijuna kuna), Buzet – most 1 i 2  (2 milijuna kuna) itd.

U 2021. godini ŽUC IŽ planira ulaganje od 44 milijuna kn za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta te 21 milijun kn za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta. Primjerice, za ŽC 5103 Labin – Kapelica predviđeno je 4,16 milijuna kuna; za ŽC 5072 Medvidići – Sv. Lovreč 3,74 milijuna kuna; za ŽC 5007 Kremenje – raskrižje 1,5 milijuna kuna itd. Također, planira se sufinanciranje rekonstrukcije raskrižja DC 200 – ŽC 5209 u Bujama (0,75 milijuna kuna) i rekonstrukcija raskrižja ŽC 5071 – nerazvrstana cesta grada Vrsara (0,300 milijuna kn), a određena sredstva planirana su i za sanaciju mostova i klizišta

 

Photo by: Isra Terra Magica