Grad Pula pokrenuo Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, 27. siječnja 2021. godine Grad Pula započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate prilikom kupnje prve nekretnine na području Grada Pule – Pola.

Navedeno Savjetovanje provest će se u razdoblju od 27. siječnja 2021. godine do 27. veljače 2021. godine.

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je:

sufinanciranjekamate.stambenikrediti@pula.hr

Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na web stranici Grada Pule www.pula.hr u rubrici e-Konzultacije.