U tijeku izrada priručnika zavičajne nastave

Istarska županija je 2014. godine pokrenula projekt Zavičajne nastave u predškolskim ustanovama, a sljedeće su se godine pridružile osnovne pa zatim i srednje škole. Interes za projekt je od samoga početka bio iznimno velik pa je broj prijavljenih ustanova neprestano rastao, a prije pandemije, odnosno pedagoške godine 2019./2020. prijavilo se 22 vrtića, 45 osnovnih škola i 23 srednje škole, što je gotovo stopostotni odaziv odgojno-obrazovnih institucija na području Istarske županije.

 

Ovogodišnja novina je izrada priručnika zavičajne nastave za odgajatelje i nastavnike koji bi trebao olakšati njihov rad, uputiti ih na izvore, kao i na institucije i osobe s kojima mogu surađivati. Temeljem javnog poziva imenovana je skupina autora tj. Radni tim za pisanje priručnika koju čine istaknuti odgojno – obrazovni djelatnici praktičari. Skupinu će voditi Dijana Muškardin, a članovi su Igor Jovanović, Gordana Peteh, Karmen Uljanić i Marina Paoletić. U planu je da tijekom 2021. godine napišu tekst, nakon čega bi se išlo u tiskanje priručnika.

 

Zavičajna nastava je temeljena na dobrovoljnosti sudjelovanja učenika i nastavnika te projektno – istraživačkom radu radu, a najvažniji ciljevi su da djeca steknu znanja o svom zavičaju, upoznaju njegovu jedinstvenost i grade zavičajni identitet. Posebna se pažnja posvećuje govorima, tj. dijalektima te lokalnoj i regionalnoj povijesti, običajima i tradiciji, kojima zbog globalizacije prijeti odumiranje. Rad na zavičajnim temama je potreba kojom se i u odgojnom i obrazovnom smislu može raditi s učenicima s ciljem uočavanja i prihvaćanja zavičaja kroz njegovu tisućljetnu interkulturalnost i multikulturalnost.

 

Nadalje, zadnjih godina intenzivno se radi i na afirmaciji i implementaciji zavičajne nastave u obrazovni sustav Istarske županije i to na svim odgojnim i obrazovnim razinama. Uvođenjem zavičajne nastave u sve obrazovne institucije i kroz sve predmete želi se njegovati zavičajni identitet te istovremeno očuvati, ali i razvijati regionalne posebnosti Istarske županije. Radne su skupine radile na pripremi prijedloga projekta zavičajne nastave te koordinirale proces implementacije zavičajnih sadržaja u školske kurikulume. Rezultati su mjerljivi i vidljivi kroz prezentaciju rada na festivalima zavičajnosti gdje je vidljiva uključenost svih srednjih i osnovnih škola kao i vrtića Istarske županije. Naime, od 2015. godine održavaju se festivali zavičajnosti, kao jednodnevna događanja posebno za vrtiće, osnovne i srednje škole, a škole domaćini i mjesto svaki put variraju. Do sada su se, primjerice, održali u  Medulinu, Poreču, Puli, Bujama, Umagu, Pazinu, i Buzetu. Ovogodišnji festivali će se, sukladno epidemiološkoj situaciji, održati na proljeće, uživo ili online.