Zahvaljujući stručnoj pomoći Regionalnog koordinatora Istarske županije kandidirani EU projekti vrijedni gotovo 94 milijuna kuna

Zahvaljujući stručnoj pomoći Regionalnog koordinatora Istarske županije kandidirani EU projekti vrijedni gotovo 94 milijuna kuna”, kojeg provodi Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove s ciljem pružanja podrške javnom sektoru u pripremi i provedbi razvojnih projekata, sufinanciranih iz EU fondova. Projektom se, dakle, pruža stručnu pomoć svim dionicima u javnom sektoru s područja Istre prilikom pripreme i provedbe EU projekata, što je ujedno i glavna zadaća Javne ustanove. Tijekom dosadašnjih 19 mjeseci njegove provedbe, pružena je stručna pomoć u pripremi i/ili provedbi projekta za 25 javnopravnih tijela s područja Istarske županije, odnosno pripremljeno je i kandidirano 22 projekta ukupne vrijednosti od gotovo 94 milijuna kuna. Pripremaju se i novi projekti, a Ustanova pruža pomoć i kod

Zahvaljujući stručnoj pomoći Regionalnog koordinatora Istarske županije kandidirani EU projekti vrijedni gotovo 94 milijuna kuna

provedbe već ugovorenih projekata.

– Dosad smo pomoć pružili različitim dionicima iz javnog sektora: općinama, gradovima, školama, vrtićima, gradskim društvima Crvenog križa, domovima za starije itd., a u pripremi i provedbi EU projekata stojimo na raspolaganju i našem osnivaču – Istarskoj županiji. Izrazito smo ponosni na uspješnu suradnju s Istarskom županijom i Srednjom školom za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula koja provodi 2 europska projekta za Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula, kojim će se nadograditi i opremiti nova škola te ojačati kapacitete stručnog kadra, kao i učiniti novi iskoraci u cjeloživotnom obrazovanju u strukovnim zanimanjima u turizmu i ugostiteljstvu. Radujem se i rezultatima projekata naših korisnika koji su već odobreni i trenutno se provode, a kojima pomažemo tijekom provedbe, a ne samo pripreme projekata, ističe privremena ravnateljica JU Regionalni koordinator Patrizia Bosich.

Stručni tim u pripremi projekata pruža pomoć i u ispisivanju dokumentacije za prijavu projektnog prijedloga te radi na razradi projekta s korisnikom koji za takvu vrstu posla nije osposobljen, a ima potrebu i volju prijaviti projekt na neki od dostupnih natječaja iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Pored navedenog, ove godine, Ustanova će raditi na Planu razvoja Istarske županije za razdoblje 2021.- 2027.  kao krovnog strateškog dokumenta razvoja, a intenzivno se popunjava i Središnji elektronički registar razvojnih projekata (SPUR) za sve korisnike s područja Istarske županije. Do sada je u županijski SPUR uvršteno 180 projekata.

Privremena ravnateljica Bosich istaknula je kako će upravo takvi projekti biti okosnica uspješnog financiranja projekata europskim sredstvima u budućem programskom razdoblju, obzirom da će se i na podacima iz SPUR-a temeljiti planiranje programskih dokumenata za korištenje EU fondova u sljedećoj financijskoj perspektivi.

– Ovim putEm, pozivam sve dionike javnog sektora da aktivno participiraju u tom procesu, te da svoje ideje i razvojne projekte unesu u spomenuti sustav ili s nama koordiniraju taj proces, kako bi i „istarski projekti“ i razvojne potrebe bile zastupljene prilikom definiranja novih operativnih programa, zaključuje Bosich.

Sve informacije o mogućnostima financiranja projekata iz sredstava EU za javno pravna tijela mogu se pronaći na mrežnoj stranici Javne ustanove http://www.istra-europa.eu,  odnosno putem obrazovnih i informativnih događaja kojih je do sada održano 8 i na kojima je sudjelovalo dvjestotinjak polaznika. Ustanova će i dalje provoditi informativne i obrazovne aktivnosti.   

Provedba projekta “Suradnjom i znanjem do snažne EU regije” započela je u lipnju 2019. godine te traje do kraja 2023. godine. Projekt je financiran u sklopu Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. s ukupnim iznosom od 17.627.639,62 kune.