MAPA CRUX MMXX

U petak 5. veljače 2021. godine u 19 sati u prostoru unutarnjeg dvorište DC-a Rojc održat će se otvorenje izložbe radova umjetnika okupljenih u društvo CRUX, a koja je izložena u prostoru Dnevnog boravka Rojca. Uz radove koji se nalaze u mapi CRUX MMXX, na izložbi će izložena biti i djela izrađena u različitim tehnikama iz perioda ili faze koji su vezani za motive u grafikama pojedinih autora.

Grafička mapa CRUX MMXX inicijacija je rada novoosnovanog društva vizualnih umjetnika CRUX, okupljenog protekle godine na inicijativu Erosa Čakića. Udruga CRUX osnovana je prvenstveno s namjerom edukacije na području vizualnih umjetnosti, kako u praksama tako i u teoriji. Osim renomiranih i  već dobro poznatih umjetnika s područja Istre, članova udruge, koji će kroz program edukacije imati mogućnost prenijeti svoja znanja i iskustva dalje, u svoj rad uključuje i vanjske suradnike srodnih disciplina, vizualne umjetnike ili teoretičare, koji će znanjima i iskustvima upotpuniti edukacijski program udruge.

Prva godina rada na području edukacije bila je limitirana situacijom nastalom uslijed nenadanog širenja virusa COVID – 19 te se planirani program nije mogao realizirati, no kako bi se ipak obilježila godina nastanka ovog društva, izrađena je grafička mapa članova udruge, kojoj su se priključili i mnogi suradnici. Ovu prvu grafičku mapu, svake će godine naslijediti nova te ćemo nakon niza godina, osim vrijedne grafičke zbirke,  pregledom mapa dobiti uvid u tijek i razvoj recentnog stvaralaštva na ovim prostorima.

Mapu CRUX MMXX čini 10 grafičkih listova i devet autora. Ovogodišnje izdanje mape u tehnici je digitalnog tiska, no s namjerom prezentacije i drugih grafičkih tehnika u nadolazećim godinama. Kroz 10 grafičkih listova predstavljeno je devet autora s po jednom grafikom uz iznimku osnivača i idejnog začetnika, Erosa Čakića, koji se predstavlja s dvije grafike. Važno je napomenuti kako je u izbor grafika ovogodišnje mape uvrštena i grafika pokojnog akademskog slikara i profesora Ivana Obrovca, čiji lik i djelo simbolizira začetke edukacije u likovnim umjetnostima na području Istre, sinonimom je zasnivanja Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli. Mnogi su članovi i suradnici ove udruge imali prilike učiti od njega te se njegov duh te pedagoški zanos i nastoji prenositi dalje, između ostalog i edukacijskim djelatnostima udruge CRUX.

Abecednim redom slijedi pregled autora, koji su doprinijeli nastanku ove grafičke mape.

Tea Bičić, autorica s labinskom adresom predstavlja se s grafikom naziva Red.

Eros Čakić sudjeluje s dva grafička lista: Klaun i Random, od kojih prvi predstavlja njegovo stvaralaštvo s kraja 80 – ih godina, a drugo njegov recentni rad Random.

Grafika Fulvia Juričića, rad je s početka 2000.-ih iz serije Nove slike.

Grafika „Un musicien antique“, rad iz 1983., predstavlja Ivana Obrovca, majstora i učitelja koji je mnogima uspio prenijeti stav i pristup umjetničkom stvaralaštvu, kao pozivu odaslavši ih na put doživotnog učenja i razvoja kroz stvaralaštvo

Robert Pauletta predstavljen je grafikom Picigin Boogie – Woogie, recentnim radom iz protekle godine.

Andi Pekica sudjeluje s radom pod nazivom Studija za bestijarij iz slikarskog ciklusa akrila na platno, koji je naknadno digitaliziran za ovu prigodu.

Grafika Gee Rajić, naziva Kukuljac, po mnogočemu odskače od ostalih, a ponajviše po svojem narativno – ilustrativnom izričaju.

Borut Skok, također jedan od članova društva CRUX, pridružio se mapi s grafikom Materia X.   

Josipa Škrapić, članica CRUX-a i poput Gee Rajić predstavnica tek stasale generacije autora, sudjeluje s grafikom Simulacrum.

Događaj je organiziran uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Broj posjetitelja ograničen je na 25. Na ulazu je uz mjerenje temperature i dezinfekciju ruku potrebno ostaviti kontakt podatke. Svi posjetitelji su obvezni nositi maske te pridržavati se razmaka od dva metra.

Grafička mapa “CRUX MMXX” je financirana sredstvima Grada Pula-Pola i Istarske županije.

Predstavljanje su organizirali CRUX – društvo vizualnih umjetnika i Savez udruga Rojca.

Programi u Dnevnom boravku realizirani su sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Zaklade Kultura nova i Grada Pule.