Grad Vodnjan – Dignano potpisao Europsku povelju o lokalnom radu s mladima

Gradonačelnik Grada Vodnjan – Dignano Klaudio Vitasović potpisao je u Vodnjanu Europsku povelju o radu s mladima na lokalnoj razini. Povelja je rezultat projekta „Europe Goes Local“ – strateškog projekta nacionalnih agencija nadležnih za provedbu programa Erasmus+ u suradnji s Europskim forumom mladih, partnerstvom EU i Vijeća Europe te POYWE i InterCity Youth, europskim mrežama u području rada s mladima. Radi se o najvećem europskom projektu u području mladih.

Europska povelja o lokalnom radu s mladima u skladu je s preporukama 2. Konvencije o radu s mladima i novousvojenom preporukom Vijeća Europe o radu s mladima. Ciljevi Povelje su prepoznavanje važnosti kvalitetnog razvoja rada s mladima kao dijela lokalnih politika i jačanje međunarodne dimenzije rada s mladima na lokalnoj razini. Ona predstavlja niz načela i preporuka za organizaciju kvalitetnog sustava rada s mladima na lokalnoj razini. Projekt Europe Goes Local aktivno provodi Udruga gradova Republike Hrvatske u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije a ciljna skupina projekta su mladi.

Gradonačelnik Klaudio Vitasović iskazao je veliko zadovoljstvo povodom potpisivanja Europske povelje o radu sa mladima kojom se priznaje provedba načela Europske povelje o radu s mladima na lokalnoj razini. „Veseli me i ponosan sam što je potpisivanjem Povelje o radu s mladima potvrđen kvalitetan i konstantan rad koji ulažemo u cilju provedbe programa i projekata od interesa za mlade. Bitno je provoditi sve potrebne aktivnosti i planove kako bi mladi ljudi što kvalitetnije živjeli. Najvažniji ciljevi su da mladi ljudi nakon školovanja i obrazovanja pronađu svoj posao i riješe stambeno pitanje“ zaključio je Gradonačelnik Vitasović.