Pula: Održano usmeno nadmetanje za prodaju gradskih stanova i građevinskog zemljišta

Na temelju raspisanog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Pule danas je u prostorijama Komunalne palače, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera zaštite, održano usmeno nadmetanje (licitacija) na kojoj je od 8 ponuđenih stanova izlicitirano njih 6 i to po početnoj cijeni. 
Izlicitirani stanovi nalaze se u sljedećim ulicama: Mutilska, Kandlerova, Maksimijanova (2 stana), Dobrilina te Uspon s. Franje Asiškog, dok je izostao interes za stan u Prilazu kralja Salamona te u Ročkom prilazu.

Ugovori o kupoprodaju sklopit će se nakon donošenja odluke o prihvatu ponude.

Po završetku istog nadmetanja, pristupilo se usmenom nadmetanju za prodaju građevinskog zemljišta. Od 18 ponuđenih nekretnina temeljem raspisanog natječaja, izlicitirano je njih 13, dok jedna prijava nije bila valjana. Sve ponuđene nekretnine  izlicitirane su po početnoj cijeni osim jedne za koju se vodilo nadmetanje. Interes nije iskazan za tri nekretnine  na području Busolera te za jednu nekretninu na području Šijane.