KAŠTIJUN – OGLEDAN PRIMJER KAKO NE UREDITI SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADA

 

Načelnik Općine Medulin,  Goran Buić  i predstavnici svih mjesnih odbora Općine Medulin: Vinkurana, Pomera, Banjola, Medulin I, Medulin II, Pješčane uvale i Premanture održali su danas  na Coti – dijelu naselja Vinkuran, tiskovnu konferenciju potaknuti izjavama ministra Tomislava Ćorića kako je Kaštijun ogledan primjer kako treba izgledati sustav  gospodarenja otpadom.

Načelnik Goran Buić istaknuo je kako su takve izjave uvreda za intelekt, zdrav razum te uvreda općenito za zdravlje svim stanovnicima Valbonaše, Cote, Pomera, Vinkurana, Banjola, Medulina, Premanture, Pješčane Uvale, ali i Valdebeka i Dolinke. Općina Medulin nije zaslužila biti taoc neuspjelih projekata koji narušavaju zdravlje i egzistenciju naših stanovnika te lokalni gospodarski razvoj podsjetivši da je   u samoj blizini Kaštijuna, u Zoni gospodarske namjene Valbonaša investitor trebao realizirati projekt  shopping centra  s poduzetničkim inkubatorom i drugim sadržajima od kojeg je investitor odustao upravo zbog negativnog utjecaja Kaštijuna.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Medulin, ujedno i predsjednik Mjesnog odbora Banjole, Dražen Mišković, istaknuo je kako je Općina Medulin u proteklom periodu učinila sve potrebne korake koji jasno poručuju u kojem smjeru općina želi ići. Donošenje rezolucije, javni apeli, pokretanje svih pravnih koraka za optimizaciju rada, u suprotnom jasno tražimo zatvaranje centra dok se ne otklone svi nedostaci! Posljedice na lokalno stanovništvo, kasnije i na turizam općine Medulin su očite, a izjave i navedeni nedavni natpisi u medijima su vrlo loši. Jedino za što Kaštijun može biti primjer je primjer gdje se jedan takav centar ne bi trebao graditi, kako ne bi trebao izgledati i kako ne bi trebao raditi.

Vjenceslav Novak, predsjednik Mjesnog odbora Vinkuran pozdravio je izjavu Načelnika naglašavajući da se zajedno  s Građanskom inicijativom „Čist zrak – duga ljubav“ već godinama bore protiv nezakonitog  rada Kaštijuna, te da je pozitivno to što Inicijativa ima podršku jedinice lokalne samouprave – općine Medulin, što na žalost nije slučaj  kod  ŽCGO Marišćina.

Podsjećamo  da je Općinsko vijeće  Općine Medulin u prosincu 2019. godine usvojilo rezoluciju kojom je zatraženo da se  rad ŽCGO  Kaštijun uskladi sa svim izdanim dozvolama, da provede sve mjere u cilju sprječavanja onečišćenja tla, vode i zraka i dr.

Kako bi  se prvenstveno  zaštitilo zdravlje mještana Općine Medulin, te kako bi im se omogućilo da se i dalje na svojim nekretninama  bave poljoprivredom i stočarstvom, bez bojazni onečišćenja tla i zraka, kako bi se i dalje uspješno bavili turizmom i ugostiteljstvom, i zasluženo  se zadržali u top 5 JLS po broju noćenja u Republici Hrvatskoj, te nastavili biti lokomotiva razvoja Istre i Hrvatske, donijeta je  odluka  vijeća  kako bi se rad ŽCGO u cijelosti uskladio s pozitivnim propisima, normama i izdanim dozvolama, a da se po potrebi  ishodi zatvaranje ŽCGO dok isti ne uskladi svoj  rad s naprijed navedenim.

Nakon  donijete Odluke vijeća angažirana je tvrtka Eko Adria d.o.o.  koja je izradila Studiju s prijedlogom mjera vezanih uz analizu i mjerenja emisija u okoliš ŽCGO-a Kaštijun, uključujući analizu otpada i stanja temeljnih sastavnica okoliša kao i podatke čija je dostava potrebna u svrhu provedbe predloženih analiza.

Temeljem predmetne studije podnesen  je prijedlog za osiguranje dokaza Trgovačkom sudu u  Pazinu, te se  čeka imenovanje vještaka koji će utvrditi o  kakvim se nezakonitostima i propustima u djelovanju ŽCGO-a, odnosno o kakvoj se opasnosti od štete u konkretnom slučaju radi, te kojim se mjerama šteta i uznemiravanje mogu spriječiti ili smanjiti odnosno nepravilnosti ukloniti. 

Da li su mještani Općine Medulin zaslužili da se neposredno u njihovom susjedstvu, uz rubove poljoprivrednih površina, uz naselja koji ljeti višestruko  uvećaju broj svojih stanovnika i posjetitelja, u blizini zaštićenog krajolika Gornjeg i Donjeg Kamenjaka, koncentriraju svi pogoni za obradu i zbrinjavanje otpada pitanja su koja su se postavljala i prije izgradnje  ŽCGO Kaštijun, kada su medulinci  upozoravali da lokacija  centra nije primjerena, da će centar smrdjeti, da će prometno biti problematičan dovoz otpada iz svih dijelova županije.

Sadašnje stanje pokazuje da  je bojazan bila opravdana i svi su suglasni da se neće dozvoliti gomilanje dodatnih pogona koji onečišćuju okoliš i ugrožavaju živote  naših mještana bilo da se radi o mulju, azbestu, opasnom otpadu ili sl., a svakako će se od svih nadležnih institucija zatražiti   zatvaranje ŽCGO dok se njegovo poslovanje ne uskladi s izdanim dozvolama.

Na koncu je Načelnik Općine Medulin, Goran Buić sarkastično zaključio kako poziva sve svoje kolege načelnike i gradonačelnike da ukoliko žele provoditi politiku iseljavanja svojih stanovnika, ukidanja radnih mjesta te politiku onemogućavanja gospodarskog razvoja omoguće otvaranje ovakvih pogona obrade otpada na svojim područjima!