Grad Pula pokrenuo Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju


U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula 10. veljače 2020. godine započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 10. veljače zaključno s 11. ožujkom 2021. godine.

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: programpoljoprivrede@pula.hr

Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na web stranici Grada Pule www.pula.hru rubrici e-Konzultacije.