Krivotvorenje liječničkih nalaza u računalnom sustavu OB Pula – Izjava OB Pula

Vezano za postupak koji je u tijeku, kao i nedavno uhićenje jednog liječnika zaposlenog u OB Pula pod sumnjom na počinjenje kaznenih djela krivotvorenja liječničkih nalaza u cilju naplata šteta od osiguravajućih društava, kao i medijske napise o načinu izvršenja istih u računalnom sustavu kojeg koristi OB Pula, stječe se pogrešan dojam da je sam računalni sustav ranjiv i lako dostupan neovlaštenim osobama. 

Bolnički informacijski sustav koji se koristi u Općoj bolnici Pula (kao i u većini zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj) je sustav u kojeg se unose svi podatci o pacijentima i njihovom liječenju. S obzirom da se radi o zaštićenim podatcima pristup navedenom sustavu moguć je isključivo uz jedinstveno definiranu prijavu korisnika (naziv korisnika i lozinka). 

Na nivou prijave definirane su i ovlasti koje pojedinom djelatniku omogućavaju pristup samo onim podatcima kojima pojedini djelatnik ima pravo pristupiti. Nivoi ovlaštenja se razlikuju izmedu administratora odjela, medicinskih sestara/tehničara i lijednika. Sukladno navedenom ne postoji mogućnost pristupa medicinskim podatcima neovlaštenim osobama, odnosno s obzirom da su prijave u sustav jedinstveno definirane na nivou korisnika, svaki korisnik je, sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka osobno odgovoran za zaštitu podataka pacijenata i osobne prijave za ulaz u sustav. 

Sukladno svemu navedenom, u ime 1300 zaposlenih djelatnika koji svoj posao skrbi za paciiente obavljaju, prije svega zakonito, odgovorno i savjesno, ljubazno Vas molimo da u svojem mediju objavite ovo priopćenje. 

Druge izjave u navedenom predmetu Opća bolnica neće davati a sve sa ciljem neometanja postupka i neutjecanja na institucije u obavljanju posla iz svoje nadležnosti na najbolji mogući način.