Općina Medulin objavila je Javni natječaj za projekte i programe udruga u 2021. godini

Općina Medulin objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje će provoditi udruge na njenom području u 2021. godini.

Ukupne vrijednosti od 730.000,00 kuna, natječaj se odnosi na prioritetna područja: „Zdravstvo i socijalna skrb“, u kojem će području Općina Medulin sufinancirati projekte udruga u ukupnom iznosu od 80.000 kn; „Kultura“, sa 400.000 kn i „Udruge građana“, sa 250.000 kn.

Općina Medulin poziva zainteresirane udruge i druge prihvatljive prijavitelje programski usmjerene na rad u navedenim prioritetnim područjima da svoje programe i projekte prijave na objavljeni Javni natječaj koji ostaje otvoren 30 dana, do 12. ožujka 2021. godine.

Detalje o natječaju te cjelokupnu natječajnu dokumentaciju prijavitelji mogu pronaći na internet stranicama Općine Medulin.