Odbijena tužba Maje Šarić za poništenje Odluke o razrješenju

Upravni sud u Rijeci je u upravnom sporu pokrenutom povodom tužbe Maje Šarić donio presudu kojom  je odbio tužbeni zahtjev za poništenje Rješenja Općinskog vijeća Općine Medulin.

Naime, Općinsko vijeće je u ponovljenom postupku donijelo rješenje o razrješenju Maje Šarić s mjesta ravnateljice Javne ustanove Kamenjak i to iz razloga koji su Presudom upravnog suda svi redom ocijenjeni opravdanim:

Maja Šarić je zaključivala ugovore s izvođačima radova bez javnih poziva, bez transparentnosti, u privatnoj, a ne javnoj proceduri, što se ne očekuje u poslovanju javnih  ustanova.

Osim toga, opozvala je punomoć za zastupanje sadašnjem ravnatelju javne ustanove, na početku turističke sezone,  bez navođenja ikakvog opravdanog razloga, te znatno otežala odnosno onemogućila poslovanje Ustanove u svojoj odsutnosti zbog korištenja porodnog dopusta.

Isto tako, utvrđeno je da je neopravdano koristila privatni automobil u službene svrhe, iako je imala na raspolaganju službeni automobil, te je na taj način udvostručavala troškove službenih putovanja.

Na kraju, pravilno je zaključio Upravni sud u Rijeci da „ravnatelj mora u okviru svog postupanja eventualne osobne odnose i neslaganja uvijek i beziznimno podrediti interesima javne ustanove, a na koji način Tužiteljica to nije učinila, pa je javna ustanova odnosno njen osnivač opravdano izgubio povjerenje u njen rad“.

 Iz svega navedenog, vidljivo  je da je Upravno vijeće Javne ustanove Kamenjak ispravno postupilo kada je pokrenulo postupak za razrješenje Maje Šarić, i  Općinsko vijeće, kada je donijelo rješenje o razrješenju imenovane, priopćeno je iz Općine Medulin.