ŽUPAN RADIN POZIVA GRAĐANE DA SE CIJEPE

Na današnji dan, 11. veljače obilježava se Svjetski dan bolesnika, kojem je cilj poticati svijest o nužnosti primjerene skrbi o bolesnicima, poštivanja njihovih prava i empatije koju svaka bolesna osoba zaslužuje. Obilježavanje ovog dana obnašatelj dužnosti župana Fabrizio Radin iskoristio je kao priliku da izrazi zahvalu svim zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima na području Istarske županije, a posebno onima koji su već jedanaest mjeseci na prvoj crti u borbi protiv pandemije COVID-19. Župan je ujedno podsjetio kako je od jučer krenulo cijepljenje šire populacije na području Istre, a Svjetski dan bolesnika simbolično vidi kao priliku da pozove građane da se cijepe i na taj način izaberu zdravlje. I sam će se, rekao je, cijepiti kada dođe njegov red, kako bi bio odgovoran i prema sebi, a i prema drugima.

Nadalje govoreći o zdravstvu, župan Radin podsjetio je na niz velikih investicija i programa koje provodi Istarska županija ili zdravstvene ustanove čiji je osnivač, poput Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije ili Istarskih domova zdravlja. Naime, u županijskom proračunu za naredne tri godine, za projekte u zdravstvu planirano je više od 205 milijuna kuna. Pored dovršetka izgradnje i opremanja nove Opće bolnice u Puli, tu su i projekti poput adaptacije zgrade Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno ili obnove radiološke opreme Istarskih domova zdravlja s digitalizacijom, ali i program subvencioniranja kamata za stambene kredite i plaćanja zakupnina za smještaj liječnika i ostalog deficitarnog medicinskog osoblja. Također, Županija sufinancira tim za intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoćama pri Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“, te izdvaja više od pola milijuna kuna za stipendiranje studenata na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji.

U Istarskoj županiji se dugi niz godina posebna pažnja posvećuje i  sustavu palijativne skrbi. Kroz jedan profesionalni i visoko organizirani sustav pruža se zaštita pacijentima u obliku specijalističke, psihološke i socijalne podrške, a istarski model palijativne skrbi prepoznat je kao jedinstven i najkvalitetniji u državi. U tom kontekstu, od iznimnog značaja je i otvaranje ustanove za palijativnu skrb – Hospicija blaženog Miroslava Bulešića, čiju izgradnju financira Porečka i Pulska biskupija.