OB Pula – Apel javnosti

Prateći svakodnevno broj COVID-19 pozitivnih pacijenata u svim zdravstvenim segmentima OB Pula (hitne službe, polikliničke ambulante, odjeli i specijalizirani COVID odjeli) u zadnja dva dana registrirani su COVID-19 pozitivni pacijenti u ne-COVID bolničkim odjelima. Navedeni pozitivitet registriran je tijekom administrativnog testiranja koje se uobičajeno radi prije premještaja pacijenta iz OB Pula u neku drugu institucionalnu ustanovu, primjerice u zdravstveni stacionar, dom za starije i nemoćne ili u drugu zdravstvenu ustanovu. Ova činjenica uvjetovala je detaljniji epidemiološki izvid i analizu potencijalnih rizika pojave COVID-19 pozitivnih pacijenata u ne-COVID odjelima.

Dva su moguća uzroka. Jedan je opuštanje pojedinaca u poštivanju poznatih protuepidemijskih mjera koje su jš uvijek na snazi (higijena ruku, distanca i disciplina nošenja maski), a drugi povećana fluktuacija i drugih osoba uutar bolnice.

Opća javnost upoznata je da se OB Pula u posljednje vrijeme postepeno vraća u relativno normalno funkcioniranje obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju u Županiji pa je shodno tome omogućeno, u kontroliranim uvjetima, obavljanje učeničke prakse za zdravstvene škole, posjete hospitaliziranim pacijentima te pratnja pri porodu. Svjesni smo činjenice da postepeno vraćanje normalnijem životu pozitivno djeluje na psihofizičko zdravlje cijele zajednice, a posebno na ranjivu skupinu pojdinaca, one oboljele. No, rizici zaraze nisu nestali. I najmanji propust u pridržavanju protuepidemijskih mjera može nas vratiti, neptrebno, unatrag.

Režim posjeta jasno smo iskazali na način da u posjete dolazi po jedan predstavnik obitelji, o mogućnosti ne svakodnevno obzirom da je ograničen broj soba koje istovremeno mogu boraviti u sobi, da se tijekom cijelog vremena posjete nosi zaštitna maska kao i da vrijeme provedeno u posjeti bude najmanje moguće (prosjek 10-tak minuta).

Svjesni smo činjenice da to jesu stroža pravila ali su ona postavljena upravo s ciljem zaštite i hospitaliziranih pacijenata, ali i zdravstvenog osoblja a sve sa ciljem da se omogući normalizacija života koliko god je to moguće tijekom, još uvijek aktivnog status epidemije COVID-19 u Istri, Hrvatskoj ali i u svijetu. Nažalost, realnost nam ukazuje da se zadana pravila i ne poštuju u potpunom opsegu.

Ovim putem apeliramo na svu zainteresiranu javnost da se tijekom posjeta bližnjima u bolnici apsolutno pridržavaju svih mjera koje jesu na snazi, što se posebno odnosi na broj posjeta koje istovremeno mogu biti prisutne, na dužinu trajanja posjeta po jednom dohađaju kao i na nošenje osobne zaštitne opreme tijekom cijelog vremena boravka. Ujedno umoljavamo sve pojedince da ukoliko imaju i najmanji simptom COVID-19 infekcije (temperatura, hunjavica, kašalj, grlobolja, glavobolja i slični) da ne dolaze u posjet svojim bližnjim.

 

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr.med.