Uvođenjem nove regulacije prometa u naseljima Šikići i Škatari povećava se sigurnost sudionika u prometu

U cilju povećanja sigurnosti i kvalitete prometne komunikacije, posebno pješačkog prometa, na dijelu Šišanske ceste unutar naselja Škatari i u naselju Šikići, Grad Pula je pristupio aktivnostima uvođenja nove regulacije prometa, a koja obuhvaća i izgradnju dijela nogostupa uz autobusna stajališta na Šišanskoj cesti u predmetnih naseljima.

Uz izgradnju nogostupa uz autobusna stajališta u naselju Škatari obilježit će se i dva pješačka prijelaza dok će se u dijelu naselja Šikići, uz  izgradnju nogostupa kod autobusnog stajališta postaviti i dva para umjetnih izbočina, obilježiti pješački prijelaz  te će se u Ulici Diferencija, dijelu Ulice Urati i Turtijanske ulice uvesti jednosmjeran promet, sve s ciljem spomenutog povećanja sigurnosti sudionika u prometu.

Za navedene zahvate izrađeni su prometni elaborati uvođenja nove organizacije prometa na koje su ishodovane suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske.

Radove izgradnje dijela nogostupa izvodi trgovačko društvo Cesta d.o.o. i planiraju se okončati tijekom ožujka 2021. godine.  Za vrijeme izvođenja istih na snazi će biti privremene regulacije prometa koje će se uvoditi u fazama, ovisno o lokaciji zahvata, te se mole svi sudionici na dodatan oprez.

Opisanim aktivnostima  Grad Pula adekvatno rješava pitanje sigurnosti sudionika u prometu, a do realizacije cjelovitog, konačnog rješenja rekonstrukcije Šišanske ceste s izgradnjom javne rasvjete, oborinske odvodnje te posebnim naglaskom na izgradnji nogostupa, koji zahvat je, podsjetimo, i u proteklom periodu, utvrđen kao prioritetan. Želja je to i samih građana/mještana navedenih naselja, kao i Mjesnog odbora, te je Grad Pula u ovogodišnjem proračunu predvidio 4,5 milijuna kuna za početak realizacije predmetnog projekta.