I u ovoj godini vrijedne investicije lučkih uprava čiji je osnivač Istarska županija

 

Brojne su višegodišnje investicije pet lučkih uprava čiji je osnivač Istarska županija, a kojima je cilj zaštita i unapređenje pomorskog dobra, kao i optimalno korištenje i valorizacija ovog značajnog resursa. 

U Lučkoj upravi Rovinj je tako u tijeku projekt izgradnje komunalne luke San Pelagio, koji obuhvaća izgradnju lukobrana, gatova i operativne površine. Planirani kapacitet komunalne luke bit će 264 vezova, od toga 214 vezova za plovila dužine do 6 m te 32 za plovila dužine 6-8 m. Radovi na izgradnji lukobrana započeti su u siječnju, a na izgradnji gatova i pristupne ceste s parkiralištem u rujnu 2020. godine. Predviđeno trajanje projekta je 22 mjeseca, a sufinanciraju ga Grad Rovinj i Lučka uprava Rovinj. Ugovorena vrijednost radova za Lučku upravu Rovinj iznosi 43 milijuna kuna.

Lučka uprava Rabac upravlja sa sedam luka (Rabac, Plomin luka, Brestova, Tunarica, Sv. Marina, Trget, Prtlog), a u ovoj godini planirana je, između ostalog, sanacija dijela rive u naselju Rabac, izrada Izvedbenog projekta za lukobran Rabac, izrada Studije izvodljivosti za lukobran Rabac, izrada Idejnog projekta dogradnje luke Brestova te elaborata o procjeni utjecaja na okoliš, kao i faza II rekonstrukcije komunalnih vezova u luci Trget. Ukupna vrijednost svih investicija u spomenute tri luke iznosi 5,1 milijuna kuna.

Najveća investicija Lučke uprave Umag-Novigrad je izgradnja luke Dajla-Belveder, u iznosu od 30 milijuna kuna, a od ostalih spomenimo nastavak rekonstrukcije obalnog zida i postavljanje infrastrukture struje, vode i optike u luci Umag, izgradnju carinarnice Umag, te razvoj softwarea za upravljanje lukama, nabavu inteligentnog video nadzora i nabavu plovila na struju u sklopu EU projekta FRAMESPORT, za luke Umag i Novigrad.

Od investicija Lučke uprave Poreč posebno se ističe projekt izgradnje ribarskog dijela luke otvorene za javni promet Santa Marina za što su dodijeljena sredstva EU fonda, mjere I.23./I.24. „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ pri Ministarstvu poljoprivrede u iznosu od 37.306.866,25 kuna. Projekt operativne obale s gatom u istoj luci kandidiran je na natječaj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od gotovo 10 milijuna kuna.

Nadalje, na južnom dijelu luke Poreč predviđa se izgradnja dijela operativne obale i gata u duljini od 99 metara u svrhu povećanja kapaciteta prihvata brodova u međunarodnom prometu. Izrađena je Studija izvodljivosti i Idejni projekt, a u postupku je ishodovanje lokacijske dozvole. Vrijednost projekta premašuje 26 milijuna kuna.

Lučka uprava Pula nastavlja s provođenjem višegodišnjih infrastrukturnih projekata poput izgradnje terminala za pomorski putnički promet u Puli, čija je procijenjena vrijednost 150 milijuna eura, kao i nastavak radova na novoj obali luke Pula. U ovoj godini planira se, između ostalog, zamjena postojećih pontona novim plutajućim pontonima u luci Bunarina u vrijednosti od 3,9 milijuna kuna, sanacija obale u Slobodnoj zoni luke Pula u vrijednosti od 2 milijuna kuna, sanacija obalnog zida te izrada idejnog rješenja za dogradnju i uređenje luke Fažana.