Grad Pula još jednom uspješno potvrdio Sustav upravljanja kvalitetom, društvenom odgovornošću i informacijskom sigurnošću

Grad Pula još je jednom uspješno recertificirao integralni sustav upravljanja te nastavio uspješno poslovanje sukladno prihvaćenim normama upravljanja kvalitetom, društveno odgovornog poslovanja te informacijske sigurnosti. Prema nalazu stručnog tima certifikacijske kuće “Cro Cert” iz Zagreb, Grad Pula apsolutno zadovoljava zahtjevima normi.

Zamjenica gradonačelnika i predstavnica uprave za kvalitetu Elena Puh Belci izrazila je zadovoljstvo što je Grad Pula još jednom prepoznat kao uprava koja kontinuirano razvija i poboljšava sustav upravljanja kvalitetom s posebnim naglaskom na poštivanje zakonskih propisa i normi, kontinuiranom unapređenju kvalitete rada,  uvijek imajući u vidu zadovoljstvo svojih sugrađana.

„Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u poslovanje donosi prednosti poput učinkovitijeg i transparentnijeg upravljanja, racionalnijeg gospodarenja resursima, digitalizacije, smanjenja neizvjesnosti, stresa, preklapanja zadataka i mjerodavnosti, povećanja efikasnosti rada, poboljšavanja motiviranosti zaposlenika i odnosa među ljudima, podizanja zadovoljstva korisnika usluga i smanjenja troškova poslovanja“, rekla je zamjenica gradonačelnika i predstavnica uprave za kvalitetu Elena Puh Belci.

Grad Pula za plaće djelatnika izdvaja 11 posto od prihoda poslovanja, umanjenih za pomoći i donacije, što je značajno niži iznos od zakonom dozvoljenih 20 posto, čemu je doprinijela implementacija ovih normi.

Grad Pula još 2009. godine uveo sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 i uspješno se certificirao. Organizacije koje posjeduju certifikat ISO 9001 dokazuju uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom u svojoj organizaciji.  Postupkom certifikacije Grad Pula još je jednom dokazao da je sustav uspješno implementiran.

Nadalje, u rujnu 2014. godine dobivanjem certifikata IQNet SR-10:2011 Grad Pula postao je prvi grad na svijetu koji je u poslovanje svoje uprave ugradio vrijednosti društveno odgovornog poslovanja po IQnet standardu. Kroz ovu normu integrira se održivost i društvena odgovornost te se doprinosi održivom i transparentnom poslovanju.

Istovremeno Grad Pula je uveo i međunarodni standard ISO 27001:2005 koji se odnosi na upravljanje informacijskom sigurnošću. Riječ je o međunarodnoj normi koja omogućuje procjenu rizika i implementaciju određenih kontrola radi očuvanja povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti informacijske imovine. Temeljni cilj sustava je osigurati i zaštiti informacije organizacije od zlouporabe ili gubitka.

U 2017. godini Grad Pula je uspješno recertificirao svoje standarde po novim verzijama normi te dobio certifikate po normama ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 te IQNet SR-10:2015.

Nove norme usklađene su s dokumentom Annex SL namijenjenom ujednačavanju normi sustava upravljanja u kojem je propisano na koji način se norme trebaju izrađivati radi postizanja ujednačenosti. Upravo zbog ujednačenosti novih verzija normi Grad Pula je objedinio sustave upravljanja u jedinstveni integralni sustav upravljanja što je znatno pojednostavilo održavanje cijelog sustava.

Nove verzije normi bazirane su na procesnom pristupu koji omogućava Gradu poboljšanje ukupnog učinka. Nadalje, Grad planira i provodi radnje za obradu rizika i prilika koje su preduvjet za povećanje učinkovitosti integralnog sustava upravljanja, postizanje poboljšanih rezultata i sprječavanje negativnih učinaka.

Od 2009. godine do danas postignuti su značajni rezultati u smislu efikasnosti i poslovne izvrsnosti što dokazuju brojna priznanja, nagrade i certifikati koje je Grad dobio. Grad Pula nastavit će tim smjerom s naglaskom na društvenoj odgovornosti, zaštiti okoliša i daljnjem investiranju u ljudski kapital.