Privremena regulacija prometa na dijelu Modrušanovog prilaza

Trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Modrušanovog prilaza  za potrebe izgradnje priključka na javni sustav sanitarne odvodnje građevine stambene namjene.

Odobrenje je izdano za razdoblje od 1. do 6. ožujka 2021. godine.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa, u dvije faze, te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije.