Privremena regulacija prometa na ogranku Valturske ulice

Trgovačkom društvu HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa u slijepom ogranku Valturske ulice u svrhu izvođenja radova na izgradnji priključka na elektroenergetsku distribucijsku mrežu za stambenu građevinu.

Odobrenje za izvođenje radova izdano je za razdoblje od 1. do 5. ožujka 2021. godine a radove će izvoditi trgovačko društvo Roveria Usluge d.o.o..

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje iste.