OPĆINA MEDULIN: Bespovratnim sredstvima EU-a nabavljeni spremnici za otpadni papir i karton

 

Općina Medulin je u petak 26. veljače zaprimila spremnike za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i to 177 spremnika, pojedinačne zapremnine 120 litara za otpadni papir i karton. Preuzimanju spremnika, na lokaciji Kamik, u Banjolama, u prostorima komunalnog poduzeća Med eko servis, prisustvovali su predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i to Aleksandra Čilić, načelnica Sektora za zaštitu okoliša u Fondu, Saša Pupovac i Mladen Kovač. Od strane Med eko servisa prisustvovali su Edo Krajcar, član uprave, Klaudio Križanac i Davor Drandić. Preuzimanju spremnika su bili nazočni i direktor Turističkog ureda Turističke zajednice općine Medulin Enco Crnobori, predstavnik isporučitelja Ronald Milanja te predstavnici Općine Medulin Nenad Vojnić i Jasmina Ritoša Benazić.

Nabava spremnika je sufinancirana sa 85% bespovratnih sredstava EU-a, a preostali dio sredstava sufinancirali su Općina Medulin i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond).

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je krajem 2018. godine objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga za projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Fond je bio jedini prihvatljivi prijavitelj te je prijavio projekt u ime jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes i ispunile uvjete za ovaj projekt, među kojima je bila i Općina Medulin.

U sklopu projekta, Općina Medulin je u 2020. godini zaprimila i distribuirala korisnicima ukupno 474 spremnika za pravne osobe, pojedinačne zapremnine 770 litara, od kojih je 200 spremnika za papir i karton, 24 spremnika za staklo i 250 spremnika za plastiku.

U 2021. godini, Općina Medulin bi temeljem količina navedenih u projektu, trebala preuzeti spremike koje će općinsko komunalno poduzeće Med eko servis d.o.o. distribuirati fizičkim osobama. Ukupno će u 2021. godini preuzeti 4.203 spremnika, od kojih je 177 već preuzetih spremnika za papir i karton, ukupne zapremnine 120 litara te 4.026 spremnika za plastiku, ukupne zapremnine 240 litara.

Distribucijom spremnika za plastiku od 240 litara, fizičke osobe, odnosno kućanstva, zamijeniti će postojeće 120 litarske plastične vreće novim 240 litarskim spremnicima.

Projektom će Općina Medulin nabaviti ukupno 4.677 spremnika, čija je nabavna cijena sufinancirana u iznosu od 85% od strane EU-a bespovratnim sredstvima.

Spremnike će distribuirati Med eko servis d.o.o. koji će o preuzimanju spremnika obavijestiti korisnike.

Nabavom spremnika koji se financiraju iz sredstava Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem Fonda, osigurava se pomoć jedinicama lokalne samouprave da provedu svoje zakonske obveze, odnosno osiguraju provedbu ciljeva i zadaća iz usvojenih planova gospodarenja otpadom, a time i Republici Hrvatskoj da izvrši svoje obveze preuzete Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji.

 

Ukupna vrijednost projekta, na razini Hrvatske je 370.631.802,09 kn, dok je iznos koji sufinancira EU 315.037.031,77 kn.