Privremena regulacija prometa na dijelu Dalmatinove ulice

Trgovačkom društvu HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Dalmatinove ulice u svrhu izgradnje priključka na elektroenergetsku distribucijsku mrežu za poslovni prostor.

Odobrenje za izvođenje radova izdano je za razdoblje od 2. do 12. ožujka 2021. godine a radove izvodi trgovačko društvo Zanitel d.o.o..

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje iste.