Načelnik Općine Medulin Goran Buić obišao je gradilišta u Medulinu

Općina Medulin uložila je 12.000,00 kn u uređenje nogostupa uz parkiralište kod Crkve sv. Agneze djevice i mučenice u Medulinu.

 

Načelnik Općine Medulin istaknuo je kako, bez obzira na relativno malu investiciju, stižu brojne pohvale mještana, obzirom da se na ovaj način omogućila lakša komunikacija pješaka, te kvalitetnije uređivanje zelenih i cvjetnih površina. Naravno, ovo nije jedina investicija koja se u proteklom razdoblju realizirala u i oko crkve. Crkva sv. Agneze djevice i mučenice u Medulinu obnovljena je protekle dvije godine gotovo u potpunosti. Izrađena je vanjska fasada, kape zvonika su obložene bakrom, obnovljene su instalacije, unutrašnja žbuka, ozvučenje, te je nabavljen je novi namještaj.

 

Samo prošle godine Općina je za obnovu Crkve donirala 300.000,00 kn, a svakako treba zahvaliti župniku vlč. Hrvoju Okadaru koji ne staje s planovima i nastojanjima da priskrbi i dodatna sredstva za ulaganje u Crkvu. Tako je u suradnji s Općinom dva puta aplicirao na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije “Program ulaganja u zajednicu”, iz kojeg su se također  osigurana dodatna sredstva.

Vjerujem da će crkva ponovno biti prepuna vjernika, čim to epidemiološka situacija bude dozvolila.

 

Proširenje groblja Medulin

 

Načelnik Općine Medulin, Goran Buić istaknuo je da se zadnje proširenje groblja Medulin izvelo   prije više od 20 godina a kako se naselje Medulin širi, gradi i razvija bilo je potrebno  graditi, širiti, odnosno prilagođavati potrebama svu prateću infrastrukturu jednog naselja, kako ceste, trgovačke centre, vrtiće, igrališta, škole tako i groblja.

 

Pravilnikom o grobljima određeno je da se izgradnja novih i proširenje postojećih groblja utvrđuje prostorno planskom dokumentacijom, tako je Urbanističkim planom uređenja naselja Medulin predviđena površina za proširenje postojećeg groblja.

Ovaj projekt rekonstrukcije – proširenja groblja Medulin predstavlja prilagođavanje potrebama naselja i ujedno provedbu prostorno planske dokumentacije u dijelu izgradnje komunalne infrastrukture.

 

Proširenje groblja izvodi se temeljem projekta kojeg je izradila tvrtka CASA DOMANI d.o.o. Pula, glavni projektant: Borislav Nišević.

Ukupna površina na kojoj se proširuje groblje iznosi 1134 m2 a ukupno se uređuje novih 408 ukopnih mjesta i to 72 ukopna mjesta za jednog pokojnika, 51 grobnica za po šest ukopnih mjesta te jedan kolumbarij za 30 niša za urne. 

 

Izvođač radova je pazinska tvrtka Vladimir Gortan d.o.o. a vrijednost ugovorenih radova je preko 2,5 mil. kn. 

 

Stručni nadzor nad radovima  ugovoren je s tvrtkom  Učka konzalting d.o.o.  a dovršetak radova očekuje se do početka turističke sezone.

 

Sandro Radošević iz Mjesnog odbora Medulin istaknuo je kako je velik  interes mještana  za otkup grobnih mjesta, već je zaprimljen velik broj zahtjeva te će se vjerojatno sva grobna mjesta ubrzo  rasprodati te bi trebalo uskoro odlučiti o novom proširenju, a možda i o novoj lokaciji  groblja.

 

Gradnja prvog dijela „Male zaobilaznice“

 

Prometnica Munida – Katikulić predstavlja prvi dio prometnice Munida – ŽC 5119 (kolokvijalno „Mala obilaznica“).

 

Izgradnja trase prometnice od Munide do Katikulića početak je sustavnog prometnog rješenja naselja sa ciljem preusmjeravanja prometa iz Centra Medulina, kao i planirane izgradnje komunalne infrastrukture unutar izgrađenog građevinskog područja naselja.

 

Izgradnja zaobilaznice izvodi se prema projektu  tvrtke Via ing d.o.o. dok je projekt javne  rasvjete izradila tvrtka  El Roy  d.o.o. Pula

 

Građevinske dozvola izdane su 2018. godine, ali se  gradnji pristupilo tek nakon rješavanja svih imovinsko pravnih odnosa.

 

Uz predmetnu trasu trenutno se nalazi 39 građevnih čestica (izgrađenih i neizgrađenih) ali se pretpostavlja da će ih biti i više, kada se od većih neizgrađenih parcela formiraju nove građevinske čestice.

Medulin će izgradnjom ove prometnice dobiti  modernu prometnicu za  

dvosmjerni promet dužine  526 m s obostranim  nogostupom  širine 1,5 m’, odnosno ukupnom širinom  prometnice 8,5 m’. Uz prometnicu je izgrađena i oborinska

novih LED cestovnih  svjetiljki postavljene na stupovima ukupne visine H=8,0 m’

 

U trup ceste postavljene su instalacije za vodovodnu mrežu i kanalizaciju.

Izvođač radova je tvrtka Cesta d.o.o.  a vrijednost radova je preko 4,6 mil. kn.

Nadzor nad radovima izvoditi će  tvrtka Primum ing d.o.o.

I ti bi  radovi trebali biti  gotovi do početka turističke sezone,

 

Načelnik Goran Buić istaknuo je kako će i ovi radovi biti  gotovi do početka sezone, a nastavak njene izgradnje  do Ližnjanske ceste   omogućiti će  prometno rasterećenje centra Medulina. Svakako ovaj dio naselja s novom školom, dvoranom, vrtićem  zaslužuje ovakvu  lijepu prometnicu.

 

Sandro Radošević iz Mjesnog odbora Medulin  naglasio je da je najbitnije  da  se dva naselja  Munida i Katikulić  spoje , da je postojeći put bio neuredan i zapušten, a sada svi dobivaju novu  prometnicu s kompletnom infrastrukturom i  nogostupima.