Mentalno zdravlje kao najveći izazov 21. stoljeća

Istarska županija prednjači u mnogočemu pa je tako i vodeća županija u Hrvatskoj mreži zdravih gradova i županija. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije u višegodišnjim ciklusima brine o zdravlju svojih stanovnika i donosi županijske planove za zdravlje i socijalno blagostanje. Planovi u svakom ciklusu uključuju rad na odabranim prioritetima koji su važni i specifični za unapređenje zdravlja građana Istre. Prioriteti proizlaze iz potreba stanovnika i slike zdravlja naše regije. Planovi postoje da bi se u Istri razvijali nadstandardi usmjereni unapređenju zdravlja stanovnika Istre. Umrežavanje, povezivanje i zajedničko djelovanje istarskih jedinica lokalne samouprave, povezivanje znanja istarskih stručnjaka te osiguravanje nadstandarda za zdravlje stanovnicima Istre osnovni je cilj resornog odjela Istarske županije, koji planove za zdravlje donosi i koordinira. Na putu ostvarivanja ciljeva za zdravlje Županija imenuje projektne partnere, koristi regionalne resurse i znanja te stvara veću kvalitetu za život i zdravlje svih istarskih stanovnika vodeći se misijom „Spajamo ljude, znanja i politike koji za svoje građane žele osigurati zdravlje i socijalno blagostanje“.

U Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2017. do 2020. godine jedan od prioriteta bio je unapređenje mentalnog zdravlja djece i mladih te podrška obiteljima. Naime, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) mentalno zdravlje je dio našeg općeg zdravlja što znači da bez mentalnog zdravlja nema niti općeg zdravlja. SZO već godinama upozorava kako je mentalno zdravlje najveći izazov 21. stoljeća, a posebno depresija i to već kod djece i mladih. Različiti čimbenici utječu na pojavu mentalnih teškoća, a krize poput elementarnih nepogoda, ratova, pa i pandemija posebno narušavaju sliku mentalnog zdravlja populacije. Oko 20 % stanovnika RH boluje od mentalnih bolesti. Od depresije u Europi i RH najviše pobolijevaju stanovnici dobi od 20 do 60 godina, dakle radno aktivno stanovništvo. Oko 25 % ukupnog bolničkog pobola u RH odnosi se na mentalne bolesti i to mahom radno aktivnog stanovništva. Baš zato, sustavna i dostupna skrb o mentalnom zdravlju stanovnika i to na ranoj razini rizika jedan je od najvećih izazova za Hrvatsku  i Istru, kao razvijenu regiju.

Stanovnici Istre, kao i svi ljudi u razvijenim zemljama zapada, neosporno trebaju podršku i pomoć u očuvanju mentalnog zdravlja. Osim dostupnosti sustava (zdravstvenog, odgojno-obrazovnog, socijalnog) danas je pomoć u neposrednom okruženju čovjekova života i rada najveći izazov za zaštitu zdravlja uopće, pa tako i mentalnog zdravlja. Stanovnike svih dobnih skupina moguće je zaštiti kvalitetnim, stručnim, dostupnim i održivim programima za skrb o mentalnom zdravlju u neposrednom okruženju ili najbliže  mjestu stanovanja. Takvi su centri dobro ekipirani, savjetovališni centri s educiranim stručnjacima koji imaju znanja i vještine da djeluju i pomažu kod različitih mentalnih teškoća. Baš takvi savjetovališni centri pokazali su se kao najveći izazov Istarske županije u zaštiti mentalnog zdravlja građana.

Iz tog je razloga Istarska županija 2017. godine pokrenula projekt „Unapređenje savjetovališta Istre“, čiji je nositelj Zdravi grad Poreč. Konačni cilj je formirati mrežu funkcionalnih savjetovališta u gradovima Istre, a koja bi psihosocijalne usluge savjetovanja i podrške učinila dostupnim na cijelom području Istre. Ovim projektom Županija uključuje i vodi istarske gradove zainteresirane za razvoj vlastitih funkcionalnih savjetovališta, na putu kojim se poštuju standardi za pružanje psihosocijalnih usluga te osiguravaju sredstva iz županijskog proračuna za educiranje kadrova kako bi se lokalna savjetovališta ekipirala stručnjacima koji mogu pružati zaštitu mentalnog zdravlja.Projekt je pokrenut 2017. godine u sklopu Plana za zdravlje Istarske županije s vizijom da se realizira do 2020. u trogodišnjem ciklusu, ali i da projekt traje i nadalje jer je mentalno zdravlje najveći izazov zapadne civilizacije 21. stoljeća.  U okviru projekta grade se i osnažuju savjetovališta Istre u gradovima koji su iskazali interes, a to su: Poreč, Rovinj, Pula, Labin, Pazin, Buje, Buzet i Umag.

Kroz projekt se provode brojne aktivnosti, koje organizira i vodi Zdravi grad Poreč, a financira Istarska županija, poput educiranja stručnjaka koji rade ili tek trebaju raditi u savjetovalištima; stvaranja timova istarskih savjetovališta odabirom stručnjaka i voditelja na lokalitetu u suradnji sa svakom JLS; uređivanja i unapređenja svih prostornih, kadrovskih, financijskih uvjeta lokalnih savjetovališta; izrade informativnih letaka s podatcima o svim lokalnim savjetovalištima radi dostupnosti stanovnicima Istre itd.