U vijećnici Općine Medulin održan sastanak Savjeta mladih Općine Medulin

U vijećnici Općine Medulin održan je sastanak Savjeta mladih Općine Medulin, uz prisustvo Predsjednika općinskog vijeća Dražena Miškovića, Načelnika Gorana Buića i pročelnice za EU projekte, opću upravu i gospodarstvo Suzane Racan Stern.

Zamjenik predsjednice Savjeta Sandro Radošević prezentirao je  izvješće o radu  za 2020. godinu iz kojeg je vidljivo da su sve aktivnosti morale biti prilagođene epidemiološkim mjerama, i  Program rada za 2021. godinu kojeg je usvojilo Općinsko vijeće na  sjednici u 2020. godini te naglasio  kako je upravo u tijeku javno savjetovanje u postupku donošenja Lokalnog programa za mlade u razdoblju 2021. – 2025. godine, te usvajanje istoga  predstavlja najznačajniji dio Programa rada za ovu godinu.

Osim navedenog, programom rada razrađena je suradnja s organizacijama i udrugama za mlade, s tijelima Općine, sudjelovanje na konferencijama, dok je posebno poglavlje posvećeno volonterizmu i zapošljavanju mladih. Savjet mladih redovito će informirati mlade o  aktualnim temama i događajima, sudjelovati u prekograničnoj i nacionalnoj  suradnji.

Općinsko vijeće prihvatilo je i financijski plan Savjeta koji iznosi 63.000,00 kn. 

Načelnik je pozdravio nastojanja članova Savjeta da bez obzira na  epidemiju provode svoje aktivnosti, te izrazio zadovoljstvo što je Općina Medulin potpisala  Europsku povelje o radu s mladima čiji je  cilj pridonijeti daljnjem razvoju suradnje s mladima na lokalnoj razini usvajajući  načela koja usmjeravaju rad s mladima te smjernice o različitim aspektima  rada s mladima.

Predsjednik Općinskog vijeća Dražen Mišković pohvalio je članove Savjeta mladih koji su  prilagodili svoj program rada i aktivnosti koje nije bilo moguće provesti zamijenili aktivnostima koje su se provodile u manjim grupama, te kroz rad u fokus grupama doprinijeli izradi novog prijedloga Programa za mlade  2021. – 2025. godine.